Attane Vet. VNR 055226
1 x 250 ml

Indholdsstof

 • Isofluran : 100 %
 • Dyrearter

  Hest, hund, kat, prydfugle, krybdyr, rotter, mus, hamster, chinchillas, ørkenrotter, marsvin og fritter.

  Indikationer

  Induktion og vedligeholdelse af generel anæstesi.

  Tilbageholdelsestid

  Hest:

  Slagtning: 2 dage

  Ikke godkendt til brug hos hopper, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

  Doseringsforslag

  Isofluran skal indgives ved hjælp af en nøjagtigt kalibreret forstøver i et hensigtsmæssigt narkosekredsløb, fordi niveauerne af bedøvelsesmiddel kan ændres hurtig og let.

  Isofluran kan indgives i ilt eller blandinger af ilt og lattergas.

  MAC (minimal alveolar concentration i ilt) eller effektive dosisværdier (ED50) og de koncentrationer, der angives nedenstående for de dyrearter, som midlet er beregnet til, bør kun bruges vejledende eller som et udgangspunkt. De faktiske koncentrationer, som er nødvendige i praksis, vil være afhængige af mange variabler, deriblandt den samtidige brug af andre lægemidler under narkoseproceduren samt patientens kliniske status.

  Isofluran kan bruges i forbindelse med andre lægemidler, som normalt bruges til præmedicinering, induktion og smertestillende midler til veterinærnarkose. Der findes specifikke eksempler under oplysningerne om hver dyreart. Brug af smertestillende midler er i overensstemmelse med god veterinær praksis.

  Opvågning fra isofluran-narkose forløber normalt hurtigt og problemfrit. Patientens behov for smertestillende midler bør tages i betragtning, før den fulde narkose afsluttes.

  HEST

  MAC for isofluran hos hesten er ca. 1,31%.

  Præmedicinering

  Isofluran kan bruges sammen med andre lægemidler, som normalt bruges til veterinærnarkose. Følgende lægemidler har vist sig at være kompatible med isofluran: acepromazin, alfentanil, atracurium, butorphanol, detomidin, diazepam, dobutamin, dopamin, guiaphenesin, ketamin, morfin, pentazocin, pethidin, thiamylal, thiopenton og xylazin. Lægemidler, der anvendes til præmedicinering, bør udvælges specielt til hver patient.

  Dog gøres der opmærksom på nedenstående potentielle interaktioner.

  Interaktioner:

  Der er rapporteret tilfælde hvor detomidin og xylazin reducerer MAC for isofluran hos heste.

  Induktion:

  Da det normalt ikke er praktisk at sætte narkosen hos en voksen hest i gang med isofluran, sættes den i gang med et kortvarigt barbiturat, f.eks. natrium-thiopenton, ketamin eller guiaphenesin. Koncentrationer på 3 til 5% isofluran kan derefter anvendes til at opnå den ønskede narkosedybde i løbet af 5 til 10 minutter.

  Isofluran i en koncentration på 3 til 5% i kraftigt strømmende ilt kan bruges til induktion hos føl.

  Opretholdelse:

  Narkose kan opretholdes ved hjælp af 1,5% - 2,5% isofluran.

  Opvågning:

  Opvågning er typisk hurtig og problemfri.

  HUND

  MAC for isofluran hos hunde er ca. 1,28%.

  Præmedicinering:

  Isofluran kan bruges sammen med andre lægemidler, som normalt bruges til veterinærnarkose. Følgende lægemidler har vist sig at være kompatible med isofluran: acepromazin, atropin, butorphanol, buprenorphin, bupivacain, diazepam, dobutamin, ephedrin, epinephrin, etomidat, glycopyrrolat, ketamin, medetomidin, midazolam, methoxamin, oxymorphon, propofol, thiamylal, thiopenton og xylazin. Lægemidler, der anvendes som præmedicinering, bør vælges specielt for hver patient. Dog gøres der opmærksom på nedenstående potentielle interaktioner.

  Interaktioner:

  Der er rapporteret tilfælde hvor morfin, oxymorphon, acepromazin, medetomidin, medetomidin plus midazolam reducerer MAC for isofluran hos hunde.

  Samtidig administration af midazolam og ketamin under isofluran-narkose kan medføre betydelige hjerte-kar bivirkninger, især lavt arterielt blodtryk.

  Propranolols nedsættende virkninger på myocardiets kontraktilitet sænkes under isofluran-narkose, hvilket indikerer en moderat grad af β-receptor aktivitet.

  Induktion:

  Det er muligt at sætte narkosen i gang ved hjælp af ansigtsmaske med op til 5% isofluran, med eller foruden præmedicinering.

  Opretholdelse:

  Narkose kan opretholdes ved hjælp af 1,5-2,5 % isofluran.

  Opvågning:

  Opvågning er typisk hurtig og problemfri.

  KAT

  MAC for isofluran hos katte er ca. 1,63%.

  Præmedicinering:

  Isofluran kan bruges sammen med andre lægemidler, som normalt bruges til veterinærnarkose. Følgende lægemidler har vist sig at være kompatible med isofluran: acepromazin, atracurium, atropin, diazepam, ketamin og oxymorphon. Lægemidler, der anvendes som præmedicinering, bør vælges specielt for hver patient. Dog gøres der opmærksom på nedenstående potentielle interaktioner.


  Interaktioner:

  Der er rapporteret tilfælde hvor intravenøs indgivelse af midazolam-butorphanol ændrer flere af de kardio-respiratoriske parametre hos katte, der er sat i gang med isofluran-narkose, det samme er tilfældet med epidural fentanyl og medetomidin. Isofluran har vist sig at mindske hjertets følsomhed overfor adrenalin (epinephrin).

  Induktion:

  Det er muligt at sætte narkosen i gang ved hjælp af ansigtsmaske med op til 4% isofluran, med eller foruden præmedicinering.

  Opretholdelse:

  Narkose kan opretholdes ved hjælp af 1,5% til 3% isofluran.

  Opvågning:

  Opvågning er typisk hurtig og problemfri.

  PRYDFUGLE

  Der er kun optegnet få MAC/ED50 værdier. For eksempel 1,34 % for Sandhill-traner, 1,45% for kapflyvningsduer, som reduceres til 0,89% ved indgivelse af midazolam, og 1,44% for kakaduer, som reduceres til 1,08% ved indgivelse af butorphanol.

  Der rapporteres om anvendelse af isofluran-narkose for mange fuglearter fra små fugle, f.eks. zebrafinker, til store fugle, f.eks. gribbe, ørne og svaner.

  Interaktion med andre lægemidler og kompatibilitet:

  Det er demonstreret i litteraturen, at propofol er kompatibelt med isofluran-narkose hos svaner.

  Interaktioner:

  Det rapporteres, at butorphanol mindsker MAC for isofluran hos kakaduer.

  Det rapporteres, at midazolam mindsker MAC for isofluran hos duer.

  Induktion:

  Induktion med 3-5% isofluran går normalt hurtigt. Der rapporteres om induktion af narkose med propofol efterfulgt af isofluran-opretholdelse hos svaner.

  Opretholdelse:

  Opretholdelsesdosen afhænger af dyrearten og individet. Generelt er 2-3 % passende og ufarligt.

  Det er muligvis kun nødvendigt med 0,6-1 % for visse storke- og fiskehejrearter.

  Det kan være nødvendigt med op til 4-5 % for visse gribbe og ørne.

  Det kan være nødvendigt med 3,5–4 % for visse ænder og gæs.

  Generelt reagerer fugle meget hurtigt på ændringer i isofluran-koncentration.

  Opvågning

  Opvågning er typisk hurtig og problemfri.

  KRYBDYR

  Isofluran anses af adskillige forfattere for at være det foretrukne narkosemiddel for mange dyrearter. Litteraturen oplyser, at det bruges til mange forskellige krybdyr (f.eks. forskellige arter firben, skildpadder, leguaner, kamæleoner og slanger).

  ED50 blev fastsat til at være 3,14 % ved 35 °C og 2,83% ved 20°C hos ørkenleguanaen.

  Interaktion med andre lægemidler og kompatibilitet:

  Der findes ingen specifikke artikler om krybdyr, som har gennemgået andre lægemidlers kompatibilitet eller interaktion med isofluran-narkose.

  Induktion:

  Induktion er typisk hurtig med 2-4 % isofluran.

  Opretholdelse:

  1-3 % er en praktisk koncentration.

  Opvågning:

  Opvågning er typisk hurtig og problemfri.

  ROTTER, MUS, HAMSTERE, CHINCHILLAER, ØRKENROTTER, MARSVIN OG FRITTER

  Isofluran anbefales som narkose til et bredt udvalg af små pattedyr.

  MAC for mus er 1,34 %, og for rotter 1,38 %, 1,46 % og 2,4 %.

  Interaktion med andre lægemidler og kompatibilitet:

  Der findes ingen specifikke artikler om små pattedyr, som har gennemgået andre lægemidlers kompatibilitet eller interaktion med isofluran-narkose.

  Induktion:

  Isofluran-koncentration 2-3 %.

  Opretholdelse:

  Isofluran-koncentration 0,25-2 %.

  Opvågning:

  Opvågning er typisk hurtig og problemfri.

  Dyreart

  MAC (%)

  Induktion (%)

  Opretholdelse (%)

  Opvågning

  Hest

  1,31

  3,0 – 5,0 (føl)

  1,5 – 2,5

  Problemfrit og hurtigt

  Hund

  1,28

  Op til 5,0

  1,5 – 2,5

  Problemfrit og hurtigt

  Kat

  1,63

  Op til 4,0

  1,5 – 3,0

  Problemfrit og hurtigt

  Prydfugle

  Se dosering

  3,0 – 5,0

  Se dosering

  Problemfrit og hurtigt

  Krybdyr

  Se dosering

  2,0 – 4,0

  1,0 – 3,0

  Problemfrit og hurtigt

  Rotter, mus, hamster, chinchilla, ørkenrotter, marsvin og fritter

  1,34 (mus)

  1,38/1,46/2,40 (rotte)

  2,0 – 3,0

  0,25 – 2,0

  Problemfrit og hurtigt

  Bivirkninger

  Isofluran giver hypotension og depression af åndedrættet afhængigt af dosen.

  Hjertearytmier og forbigående bradykardi er indberettet sjældent.

  Malign hypertermi er indberettet meget sjældent hos følsomme dyr.

  Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

  - Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

  - Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

  - Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

  - Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

  - Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

  Udlevering

  BPK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer
  Krybdyr
  Fugle
  Gnavere
  Kat
  Hund
  Hest
  Produktidentifikation - 055226
  PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
  VNR 055226
  EAN 7046260552265
  PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
  Kun for registrede fagpersoner Login

  Lignende pakninger

  Viser 2 af 2 resultater
  Kun for registrede fagpersoner Login
  Produktidentifikation - 055226

  Attane Vet.

  100 % (Flaske)
  1 x 250 ml
  Produktidentifikation - 055226

  Attane Vet.

  100 % (Flaske)
  1 x 250 ml