Cardalis VNR 053763

1 x 30 stk.
Tyggetabletter
OR

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Til behandling af kongestiv hjerteinsufficiens forårsaget af kronisk degenerativ valvulær sygdom hos hunde (i kombination med diuretika efter behov).

Doseringsforslag

Produktets faste kombination bør kun anvendes til hunde, som har behov for, at begge aktive stoffer administreres samtidigt i dette faste forhold.

Oral administration.

Cardalis tyggetabletter bør administreres til hunden én gang dagligt med en dosering på 0,25 mg/kg legemsvægt benazepril hydroklorid og 2 mg/kg lgm. spironolakton jf. doseringsskemaet nedenfor.

Tabletterne bør administreres med foder enten iblandet en lille mængde foder, der gives før resten af hundens foder, eller direkte i selve foderet. Tabletterne indeholder oksekødssmag for at øge palatabiliteten. I et feltstudium udført hos hunde med kronisk valvulær degenerativ sygdom blev tabletterne frivilligt og fuldstændigt indtaget i 92% af tilfældene, uanset om de blev tilbudt med foder eller ej.

Hundens vægt

(kg)

Styrke og antallet af tabletter, der skal administreres:

Cardalis 2,5 mg/20 mg tyggetabletter

Cardalis

5 mg/40 mg tyggetabletter

Cardalis

10 mg/80 mg tyggetabletter

2,5– 5

½

5 – 10

1

10 – 20

1

20 – 40

1

40 – 60

1 + ½

60 – 80

2

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde er der rapporteret opkastning, diarré, kløe, sløvhed, anoreksi, ataksi, ukoordinerede bevægelser eller tegn på udmattelse.

Hos hunde med kronisk nyresygdom kan benazepril i meget sjældne tilfælde øge plasmakreatininkoncentrationen i starten af behandlingen. En moderat stigning i

plasmakreatininkoncentrationen efter administration af ACE-hæmmere er forenelig med reduktionen i glomerulær hypertension induceret af disse lægemidler og er derfor ikke nødvendigvis en grund til at stoppe behandlingen i fravær af andre tegn. Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

-Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 behandlede dyr viser bivirkninger)

-Almindelige (mere end 1 men mindre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

-Ikke almindelige (mere end 1 men mindre end 10 dyr ud af 1000 behandlede dyr)

-Sjældne (mere end 1 men mindre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

-Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 053763
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 053763
EAN 7046260537637
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login