Amoxinsol 50 Vet. VNR 531194

1 x 750 g
Pulver til opløsning i drikkevand
DM

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier f.eks. i forbindelse med ondartet lungesyge, meningitis og enteritis hos svin.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 6 døgn efter peroral administration.

Doseringsforslag

Anbefalet dosis er 32 mg Amoxinsol Vet. pr. kg legemsvægt pr. dag, svarende til 1,6 g/ 50 kg lgv./dag. Amoxinsol Vet. gives i drikkevandet i 3-5 sammenhængende dage.

Bolusdosering: Det anbefales at administrere Amoxinsol Vet. én gang dagligt via drikkevandet i et begrænset tidsrum. Drikkevandssystemet lukkes i ca. 2 timer (kortere tid i varmt vejr) op til medicineringen. Den beregnede daglige mængde pulver drysses på overfladen af 5-10 liter vand. Der blandes grundigt til pulveret er opløst. Denne opløsning blandes under omrøring i den mængde drikkevand, som vil blive drukket indenfor ca. 2-3 timer.

Kontinuerlig behandling: Nedenstående viser retningslinierne for administration af Amoxinsol Vet. ved et forbrug på 100 liter drikkevand om dagen:

Grise under 4 måneder:

32 g pulver/100 liter/dag

Grise over 4 måneder:

48 g pulver/100 liter/dag

Ved kontinuerlig behandling skal det medicinerede vand udskiftes to gange dagligt. Man skal sikre sig, at dyrene ikke har adgang til ikke-medicineret vand i den periode det medicinerede vand gives. Når alt medicineret vand er drukket, tændes der igen for drikkevandssystemet. Overskydende medicineret vand skal kasseres efter 12 timer. Brugen af en vægt der er passende kalibreret anbefales til administrationen af den beregnede mængde Amoxinsol Vet.

Bivirkninger

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling).

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr).

Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr).

Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr). Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme overfølsomhedsreaktioner. Ved overfølsomhedsreaktioner afbrydes behandlingen øjeblikkeligt, og der symptombehandles jf. punkt 4.10 om overdosering.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D
Svin
Produktidentifikation - 531194
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 531194
EAN 7046265311942

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 531194

Amoxinsol 50 Vet.

500 mg/g (Plastbeh.)
1 x 750 g