Calmafusion VNR 523901

12 x 500 ml
Infusionsvæske, opløsning
IV

Dyrearter

Kvæg

Får

Svin

Indikationer

Behandling af akut hypocalcæmi kompliceret af magnesiummangel.

Tilbageholdelsestid

Kvæg, svin, får Slagtning : 0 dage.

Kvæg, får

Mælk: 0 timer.

Doseringsforslag

Til langsom intravenøs infusion, anbefales udført over 20-30 minutter.

Mindre volumener (mindre end 50 ml) skal administreres med en steril sprøjte eller sprøjtepumpe.

Kvæg

Administrer 14–20 mg Ca2+ (0,34-0,51 mmol Ca2+) og 2,9-4,3 mg Mg2+ (0,12-0,18 mmol Mg2+) pr. kg legemsvægt svarende til 0,4-0,6 ml produkt pr. kg legemsvægt.

Får, kalv, svin

Administrer 10-14 mg Ca2+ (0,26-0,34 mmol Ca2+) og 2,2-2,9 mg Mg2+ (0,09-0,12 mmol Mg2+) pr. kg legemsvægt svarende til 0,3-0,4 ml produkt pr. kg legemsvægt.

De specificerede doseringer er standard. Doseringen skal altid tilpasses eksisterende deficit og kredsløbets tilstand.

Den anden behandling skal administreres mindst 12 timer efter den første administration. Administrationen kan gentages to gange med 24 timers intervaller, hvis hypocalcæmien varer ved.

Bivirkninger

Calcium kan forårsage forbigående hypercalcæmi med følgende symptomer: initial bradykardi, agitation, muskeltremor, salivation, øget respirationshastighed.

Stigning i hjertefrekvensen efter initial bradykardi kan være tegn på overdosering. I dette tilfælde skal administrationen standses omgående. Forsinkede bivirkninger, der kan manifestere sig som påvirkning af almentilstanden og symptomer på hypercalcæmi 6–10 timer efter administration, må ikke diagnosticeres som en tilbagevendende hypocalcæmi.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Får
Kvæg
12 x
Produktidentifikation - 523901
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 523901
EAN 7046265239017