Noroseal VNR 508235

24 x 1 stk.
Intramammær suspension
MA

Dyrearter

Kvæg (malkekøer)

Indikationer

Forebyggelse af nye intramammære infektioner gennem hele goldperioden.

Hos køer som forventes at være fri for subklinisk mastitis, kan produktet anvendes alene til kontrol af mastitis hos goldkøer.

Udvælgelsen af køer til behandling med produktet bør baseres på en klinisk veterinær vurdering. Udvælgelseskriterier kan baseres på mastitis og celletalshistorik hos den enkelte ko, anerkendte test til påvisning af sub-klinisk mastitis såsom bakteriologisk prøvetagning.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 dage

Mælk: 0 timer

Doseringsforslag

Umiddelbart efter sidste udmalkning (før goldning) sprøjtes indholdet af en applikator op i hver pattekanal. Efter applikation må hverken patter eller yver masseres.

For at reducere risikoen for mastitis efter indgift, skal man være omhyggelig med ikke at indføre patogene organismer i patten (aseptisk teknik).

Det er vigtigt at patterne er omhyggeligt vaskede og desinficerede med alkohol eller desinficerende renseservietter. Patterne skal aftørres indtil renseservietterne ikke længere er synligt beskidte. Patterne bør være tørre inden indsprøjtningen. Indsprøjt aseptisk og undgå forurening af applikatorspidsen. Efter indsprøjtning anbefales det at anvende passende pattedypningsmiddel eller spray.

Under kolde forhold kan applikatoren opvarmes til stuetemperatur i lune omgivelser for at hjælpe indsprøjtningen.

Bivirkninger

Akut mastitis er rapporteret meget sjældent efter anvendelse af præparatet primært som følge af en ringe indsprøjtningsteknik og mangel på hygiejne. Se pkt. 4.5 og 4.9 vedrørende vigtigheden af den aseptiske teknik.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Kvæg
Produktidentifikation - 508235
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 508235
EAN 7046265082354

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 508235

Noroseal

2600 mg/sprøjte (Int.mam.sp)
24 x 1 stk.
Produktidentifikation - 508235

Noroseal

2600 mg/sprøjte (Int.mam.sp)
24 x 1 stk.