Tralieve Vet. VNR 500333

1 x 10 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Til lindring af lette, postoperative smerter.

Doseringsforslag

Til intramuskulær eller intravenøs injektion: 2-4 mg tramadolhydrochlorid pr. kg.

legemsvægt, svarende til 0,04-0,08 ml præparat pr. kg legemsvægt. Gentagne doser kan administreres hver 6. til 8. time (3-4 gange daglig). Den anbefalede, maksimale daglige dosis er 16 mg/kg.

Intravenøs administration skal udføres meget langsomt.

Da det individuelle respons på tramadol er variabelt, og delvist afhænger af doseringen, patientens alder, individuelle forskelle i følsomheden over for smerter og den generelle tilstand, skal det optimale doseringsprogram tilpasses individuelt ved hjælp af de ovenstående intervaller for dosis og genbehandling. Hvis præparatet ikke giver tilstrækkelig analgesi 30 minutter efter administrationen, eller i løbet af alle planlagte genbehandlingsintervaller, skal et andet egnet analgetikum anvendes.

Bivirkninger

Der er lejlighedsvist blevet observeret kvalme og opkastning hos hunde efter administration af tramadol. I sjældne tilfælde (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr) kan der opstå overfølsomhed. I tilfælde af overfølsomhedsreaktioner, skal behandlingen stoppes.

Udlevering

AP4 - Kopieringspligtigt
Hund
Produktidentifikation - 500333
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 500333
EAN 7046265003335
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login