Milbactor (5 - 25 kg) VNR 499419

1 x 4 stk.
Tabletter
OR

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Hunde: Behandling af blandingsinfektioner med adulte cestoder og nematoder af følgende arter:

Cestoder:

Dipylidium caninum Taenia spp.

Echinococcus spp.

Mesocestoides spp.

Nematoder:

Ancylostoma caninum

Toxocara canis

Toxacaris leonina

Trichuris vulpis

Crenosoma vulpis (reduktion af infektionsniveauet)

Angiostrongylus vasorum (reduktion af infektionsniveauet af umodne voksne (L5) og voksne parasitstadier; se specifikt behandlingsprogram og program for forebyggende behandling under pkt. 4.9).

Thelazia callipaeda (se specifikt behandlingsprogram under pkt. 4.9).

Præparatet kan endvidere anvendes forebyggende mod hjerteorm (Dirofilaria immitis), såfremt samtidig behandling mod cestoder er indiceret.

Doseringsforslag

Oral anvendelse.

Hunde bør vejes for at sikre nøjagtig dosering.

Mindste anbefalede dosis: 0,5 mg milbemycinoxim og 5 mg praziquantel pr. kg givet som oral éngangsbehandling.

Præparatet gives sammen med foder eller efter en lille mængde foder.

Afhængig af hundens vægt er doseringen følgende:

Hundens vægt

Tabletter til små hunde og hvalpe

2,5 mg/25 mg

Tabletter til hunde 12,5 mg/125 mg

0,5 – 1 kg

½ tablet

> 1 – 5 kg

1 tablet

> 5 – 10 kg

2 tabletter

5 – 25 kg

1 tablet

>25 – 50 kg

2 tabletter

>50 – 75 kg

3 tabletter

I tilfælde hvor der anvendes forebyggende behandling mod hjerteorm, og hvor samtidig behandling mod bændelorm er påkrævet, kan præparatet erstatte det enkeltstofpræparat, der anvendes til forebyggelsen af hjerteorm.

Ved behandling af Angiostrongylus vasorum infektion, skal milbemycinoxim gives 4 gange med 1 uges mellemrum. Hvor samtidig behandling mod cestoder er påkrævet, anbefales det at behandle én gang med præparatet, og derefter fortsætte med et enkeltstofpræparat kun indeholdende milbemycinoxim ved de resterende 3 ugentlige behandlinger.

I endemiske områder, hvor samtidig behandling mod bændelorm er påkrævet, vil administration af præparatet hver fjerde uge forebygge angiostrongylus infektion ved at reducere antallet af umodne voksne (L5) og voksne parasitter.

Ved behandling af Thelazia callipaeda bør milbemycinoxim gives 2 gange med syv dages mellemrum. Hvor samtidig behandling mod bændelorm er påkrævet, kan præparatet erstatte det enkeltstofpræparat, der kun indeholder milbemycinoxim.

Bivirkninger

I meget sjældne tilfælde er der, efter administration af kombinationen af milbemycinoxim og praziquantel til hunde, observeret systemiske symptomer (såsom sløvhed), neurologiske symptomer (såsom muskelrystelser og ataksi) og/eller gastrointestinale symptomer (såsom opkastning, diarré, anoreksi og savlen).

I meget sjældne tilfælde er der observeret overfølsomhedsreaktioner efter administration af produktet.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 499419
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 499419
EAN 7046264994191
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 499419

Milbactor (5 - 25 kg)

125 + 12,5 mg (Blister)
1 x 4 stk.
Produktidentifikation - 499419

Milbactor (5 - 25 kg)

125 + 12,5 mg (Blister)
1 x 4 stk.
Produktidentifikation - 499419

Milbactor (5 - 25 kg)

125 + 12,5 mg (Blister)
1 x 4 stk.