Suiseng VNR 498888

1 x 25 dosis
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin (søer og gylte)

Indikationer

Smågrise: Til passiv beskyttelse af spædgrise ved aktiv immunisering af avlssøer og gylte for at reducere dødeligheden og de kliniske tegn på neonatal enterotoksikose, såsom diarré, forårsaget af enterotoksigene Escherichia coli-stammer, der udtrykker F4ab (K88ab)-, F4ac (K88ac)-, F5 (K99)- eller F6 (987P)-adhæsiner.

Den vedvarende tilstedeværelse af disse antistoffer er ikke bevist.

Til passiv immunisering af spædgrise mod nekrotisk enteritis ved aktiv immunisering af avlssøer og gylte for at inducere serumneutraliserende antistoffer mod β-toksin fra Clostridium perfringens type C.

Søer og gylte: Til aktiv immunisering af avlssøer og gylte for at inducere serumneutraliserende antistoffer mod α-toksin fra Clostridium novyi type B. Relevansen af de serumneutraliserende antistoffer er ikke eksperimentelt bestemt.

Antistoffer er påvist 3 uger efter vaccinationen. Den vedvarende tilstedeværelse af disse antistoffer er ikke bevist.

Tilbageholdelsestid

0 dage.

Doseringsforslag

Intramuskulært i halsmuskulaturen. Svin: 2 ml/dyr.

Basisvaccination består af to doser: den første dosis ca. 6 uger før faring og en anden dosis ca. 3 uger før faring.

Det anbefales, at den anden dosis om muligt administreret på et alternativt injektionssted. Revaccination: ved hver efterfølgende drægtighed indgives der én dosis 3 uger før den forventede faringsdato.

Det anbefales at vaccinen har en temperatur mellem +15 °C og +25 °C ved brugen. Omrystes før brug.

Bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger:

Der kan opstå et lille granulom i muskelvævet på injektionsstedet. Administration af vaccinen kan forårsage en lille (mindre end 3 cm stor), lokal, forbigående hævelse (i 24-48 timer). I nogle få tilfælde, kan der iagttages små, midlertidige hævelser, som forsvinder inden for 2-3 uger.

Vaccinationen kan forårsage en let øgning af legemstemperaturen i en forbigående periode efter vaccinationen (4-6 timer efter injektionen). I sjældne tilfælde kan der forekomme en øgning af rektaltemperaturen på over 1,5 °C, som varer mindre end 6 timer.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 100 dyr)

- Ualmindelige (mere end 1, men mindre end 10 dyr i 1.000 dyr)

- Sjældne (mere end 1, men mindre end 10 dyr ud af 10.000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end 1 dyr ud af 10.000 dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Svin
Produktidentifikation - 498888
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 498888
EAN 7046264988886