Suxibuzone "Ecuphar" VNR 492834

18 x 3 g
Granulat i brev
OR

Dyrearter

Chip-mærket hest (heste og ponyer - ikke til konsum).

Indikationer

Til understøttende behandling af smerter og inflammation af mild intensitet forbundet med muskulo-skeletale lidelser hos heste f.eks. osteoartrotiske tilstande, bursitis, laminitis og inflammation i bløddelsvæv.

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

Må ikke anvendes til dyr, der er beregnet til konsum.

Behandlede heste må ikke slagtes til konsum.

Hesten skal være erklæret "Ikke til konsum" under den nationale lovgivning om hestepas (chip-mærket).

Doseringsforslag

Til oral anvendelse.

Præparatet er velsmagende, dvs. at det efter opblanding med foder som regel ædes villigt af de fleste heste.

Voksne heste Startdosis:

6,25 mg suxibuzon/kg legemsvægt to gange dagligt (svarende til 1 brev med 3 g for hver 240 kg af hestens legemsvægt to gange dagligt) i 2 dage.

Vedligeholdelsesdosis:

3,1 mg suxibuzon/kg legemsvægt to gange dagligt (svarende til 1 brev med 3 g for hver 480 kg af hestens legemsvægt to gange dagligt) i 3 dage.

Derefter 1 brev dagligt (3,1 mg suxibuzon/kg/dag) eller hver anden dag eller den lavest mulige dosis, der giver et tilfredsstillende klinisk resultat.

Ponyer og føl

Halvdelen af den dosis, der anbefales til heste.

Ved administration af mindre end 1 brev anvendes den vedlagte måleske. En strøget ske indeholder 0,75 g granulat (svarende til et ¼ brev). To strøgne skeer indeholder 1,5 g granulat (svarende til ½ brev).

Hvis intet klinisk respons ses efter 4-5 dage, bør behandlingen seponeres og diagnosen revurderes.

Bivirkninger

På grund af NSAID’ers virkningsmekanisme (hæmning af prostaglandinsyntese) kan der opstå gastrointestinal irritation eller ulceration, nedsat nyrefunktion, bloddyskrasi eller leversygdomme.

I sjældne tilfælde kan der forekomme allergiske reaktioner.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hest
Produktidentifikation - 492834
Login for at se flere billeder
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 492834
EAN 7046264928349
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login