Glucovet VNR 481931

12 x 750 ml
Injektions-/infusionsvæske, opløsning
IV

Dyrearter

Kvæg og får.

Indikationer

Kvæg:

Til støttende behandling af primær og sekundær hypoglycæmi og acetonæmi (ketose).

Får:

Til støttende behandling af drægtigheds-toksæmi/toksikose.

Tilbageholdelsestid

Slagtning

Kvæg: 0 dage

Får: 0 dage

Mælk

Kvæg: 0 dage

Får: 0 dage

Doseringsforslag

Intravenøs administration (injektion eller infusion).

Kvæg:

1 ml pr. kg legemsvægt (svarende til 100 ml (40 gram glucose) pr.100 kg legemsvægt) ved langsom intravenøs injektion eller infusion. Behandlingen kan gentages om nødvendig.

Får:

1 ml pr. kg legemsvægt (svarende til 50 ml (20 gram glucose) pr. 50 kg legemsvægt) ved langsom intravenøs injektion eller infusion. Behandlingen kan gentages efter 6 timer.

For det bedste resultat bør den intravenøse injektion eller infusion gives langsomt med 0,5 ml Glucovet per kg kropsvægt per time.

Theoretisk osmolaritet: 2.220 mOsm/l. pH værdi: 3,5 – 5,5.

Energi: 6.698 kJ/l (1.600 kcal/l).

Opløsningen bør opvarmes til kropstemperatur inden anvendelse. Indstiksstedet bør afsprittes inden injektion.

Undgå overskridelse af den anbefalede dosis.

Bivirkninger

Som ved alle hypertoniske infusionsvæsker og opløsninger med lav pH gælder det, at der kan opstå tromboflebit.

Hurtig intravenøs injektion eller infusion vil betyde en overskridelse af den renale barriere for glukose, som kan medføre hyperglykæmi, glucosuri og lungeødem.

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af enbehandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Får
Kvæg
12 x
Produktidentifikation - 481931
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 481931
EAN 7046264819319