Solensia VNR 048049

2 x 1 ml
Injektionsvæske, opløsning
SC

Dyrearter

Katte.

Indikationer

Til lindring af smerter forbundet med osteoarthritis hos katte.

Doseringsforslag

Subkutan anvendelse.

Undgå voldsom omrystning eller skumdannelse af opløsningen. Administrer hele indholdet (1 ml) af hætteglasset.

Doserings- og behandlingsplan:

Den anbefalede dosis er 1-2,8 mg/kg kropsvægt, én gang om måneden.

Dosér i henhold til doseringstabellen nedenfor.

Kattens kropsvægt (kg)

SOLENSIA (7 mg/ml) volumen, der skal administreres

2,5 – 7,0

1 hætteglas

7,1 - 14,0

2 hætteglas

Hos katte, der vejer mere end 7 kg, trækkes hele indholdet af to hætteglas op i den samme sprøjte og administreres som en enkelt dosis.

Bivirkninger

Katte:

Almindelig

(1 til 10 dyr ud af 100 behandlede dyr):

lokaliseret hudreaktion (f.eks. alopeci, dermatitis, pruritus)

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også sidste afsnit i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Kat
Produktidentifikation - 048049
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 048049
EAN 7046260480490
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login