Sileo VNR 480454

1 x 3 ml
Mundhulegel
OM

Dyrearter

Hunde

Indikationer

Dæmpning af akut angst og frygt fremkaldt af lyde hos hunde

Doseringsforslag

Til anvendelse i mundhulen.

Produktet bør påføres slimhinderne i hundens mundhule mellem kinden og gummerne med en dosis på 125 mikrogram/m2. Sileo-mundsprøjten kan dosere produktet, så det afgives i portioner på 0,25 ml. Hvert trin vises som et punkt på stemplet. Doseringstabellen angiver, hvor mange punkter der skal indgives i forhold til hundens kropsvægt.

image

Følgende doseringstabel angiver doseringsmængde (i punkter), der skal indgives i forhold til den tilsvarende kropsvægt. Hvis dosis for hunden er mere end 6 punkter (1,5 ml), skal halvdelen af dosis indgives i den ene side af hundens mundhule, og den anden halvdel af dosis i den anden side af mundhulen. Den anbefalede dosis må ikke overskrides.

Hundens kropsvægt (kg)

Antal punkter

2,0–5,5

1 ●

5,6–12

2 ●●

12,1–20

3 ●●●

20,1–29

4 ●●●●

29,1–39

5 ●●●●●

39,1–50

6 ●●●●●●

50,1–62,5

7 ●●●●●●●

62,6–75,5

8 ●●●●●●●●

75,6–89

9 ●●●●●●●●●

89,1–100

10 ●●●●●●●●●●

Den første dosis bør gives, så snart hunden viser de første tegn på angst, eller når ejeren registrerer en typisk stimulus (f.eks. lyden af fyrværkeri eller torden), der kan fremkalde angst eller frygt hos den pågældende hund. Typiske tegn på angst og frygt er, når hunden gisper, ryster, går frem og tilbage (flytter sig hyppigt, løber rundt eller er rastløs), søger hen til mennesker ("klæber", gemmer sig bag, berører med poterne, følger efter), gemmer sig (under/bag møbler, i mørke rum), forsøger at løbe væk, fryser (ingen bevægelser), ikke vil spise foder eller godbidder, tisser eller har afføring på uhensigtsmæssige steder, savler osv.

Hvis den angstfremkaldende stimulus fortsætter, og hunden igen viser tegn på angst og frygt, kan der gendoseres, når der er gået 2 timer efter den foregående dosis. Produktet kan doseres op til 5 gange under hver hændelse.

Vejledning i dosering af gelen:

Dosering bør foretages af en voksen.

KLARGØRING AF NY MUNDSPRØJTE INDEN FØRSTE DOSERING:

image

1. BRUG HANDSKER

Brug vandtætte engangshandsker ved håndtering af veterinærlægemidlet og mundsprøjten.

image

2. HOLD STEMPLET

Hold mundsprøjten, så du kan se punktmærkerne på mundsprøjtens stempel.

VALG AF DOSIS OG DOSERING:

image

3. ROTÉR DOSERINGSRING

Hold stemplet og rotér doseringsringen mod cylinder for at indstille dosis ordineret af dyrlægen. Træk ikke i stemplet!

image

4. INDSTIL DOSIS

Placer doseringsringen, så siden tættest på cylinderen er på linje med skalaenheden (den sorte streg), og det ønskede antal punkter vises mellem doseringsringen og cylinderen.

image

5. KONTROLLÉR AT DOSIS ER KORREKT

Kontrollér at du tæller det korrekte antal punkter på den rigtige side af stemplet (markeret med gult), og at doseringslinjen er på linje med skalaenheden (markeret med pil).

image

6. VED NÆSTE DOSERING

Næste gang du skal dosere Sileo fra samme sprøjte gentag trin 4 (indstil dosis) og trin 5 (kontrollér dosis).

image

7. TRÆK HÆTTEN AF (STRAMT)

Træk kraftigt i hætten, mens du holder fast på cylinderen. Bemærk, at hætten sidder meget stramt på (træk, vrid ikke). Gem hætten til senere brug.

image

8. DOSÉR I MUNDSLIMHINDEN

Placér spidsen af mundsprøjten mellem hundens kind og gummer, og tryk på stemplet, indtil doseringsringen får stemplet til at stoppe.

image

9. MÅ IKKE SYNKES

VIGTIGT: Gelen må ikke synkes.

Hvis gelen synkes, kan den miste sin virkning.

image

10. TILBAGE I EMBALLAGEN

Sæt hætten på mundsprøjten, og læg den tilbage i den ydre emballage, da produktet er lysfølsomt. Sørg for, at æsken lukkes ordentligt. Pakningen skal altid opbevares utilgængeligt for børn. Handskerne tages af og kasseres.

Bivirkninger

Det er almindeligt forekommende, at slimhinderne omkring det behandlede sted kortvarigt kan blive blege på grund af perifer karforsnævring. Andre almindelige forekommende bivirkninger ved kliniske forsøg har været sedation, opkastninger og urininkontinens.

Ikke almindelige bivirkninger ved kliniske forsøg har været angst, periorbital væskeansamling, døsighed og tegn på gastroenteritis.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige ( flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 480454
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 480454
EAN 7046264804544
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 480454

Sileo

0,1 mg/ml (Oral sprt.)
1 x 3 ml