Equipred Vet. VNR 475718

1 x 100 stk.
Tabletter
OR

Dyrearter

Hest

Indikationer

Lindring af inflammatoriske og kliniske parametre i forbindelse med tilbagevendende blokering af luftvejene (RAO – svær astma) hos heste kombineret med kontrol af omgivelserne.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 10 dage.

Må ikke anvendes til hopper, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

Doseringsforslag

Til oral anvendelse.

Produktet bør iblandes små mængder foder.

For at opnå den korrekte dosis bør kropsvægten fastlægges så nøjagtigt som muligt, så under- eller overdosering undgås. Tabletterne kan deles langs delekærven for at muliggøre en nøjagtig dosering.

En enkelt dosis på 1 mg prednisol/kg kropsvægt pr. dag svarende til 2 tabletter pr. 100 kg kropsvægt.

Behandling kan gentages med 24 timers intervaller i 10 på hinanden følgende dage.

Bivirkninger

Der er konstateret sjældne tilfælde af laminitis efter brug af produktet. Heste bør derfor tilses ofte i behandlingsperioden.

I meget sjældne tilfælde er der konstateret neurologiske tegn såsom ataksi, manglende evne til at rejse sig, hovedtiltning, rastløshed og manglende koordineringsevne efter brug af produktet.

Den betydelige dosisafhængige kortisolsuppression, der er meget almindeligt forekommende under behandlingen, er en følge af, at effektive doser dæmper hypothalamus-hypofyse-binyre aksen.

Efter behandlingens ophør kan der opstå tegn på binyreinsufficiens, som fører til adrenokortikal atrofi, hvilket kan gøre dyret ude af stand til at tackle stressende situationer på tilfredsstillende vis.

En kraftigt forhøjet koncentration af triglycerider er hyppigt forekommende. Det kan føre til en betydelig ændring af fedt-, kulhydrat-, protein- og mineralmetabolisme, f.eks. omfordeling af kropsfedt, forøget kropsvægt, muskelsvaghed og -nedbrydning samt osteoporose.

Forøgelsen af alkalisk fosfatase forårsaget af glokukortikoider ses sjældent og kunne være forbundet med forstørrelse af leveren (hepatomegali) med stigning i hepatiske enzymer i serum.

Der har været sjældne tilfælde af gastrointestinal ulceration, og gastrointestinal ulceration kan forværres af steroider hos dyr, der får nonsteroide antiinflammatoriske lægemidler.

Andre tilfælde af sjældne gastrointestinale symptomer er kolik og anoreksi.

Overdreven svedproduktion er konstateret i meget sjældne tilfælde. Urticaria er konstateret i meget sjældne tilfælde.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

• Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

• Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

• Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

• Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

• Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Hest
Produktidentifikation - 475718
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 475718
EAN 7046264757185