Calciject 40 Vet. VNR 470286

12 x 500 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV

Dyrearter

Kvæg.

Indikationer

Forebyggelse og behandling af kælvningsfeber og hypocalcæmi hos kvæg.

Tilbageholdelsestid

Mælk: 0 dage.

Doseringsforslag

½-1 ml pr. kg legemsvægt svarende til 200-400 ml til en voksen ko givet som langsom intravenøs injektion.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Kvæg
12 x
Produktidentifikation - 470286
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 470286
EAN 7046264702864