Betamox Vet. VNR 467159

1 x 100 ml
Injektionsvæske, suspension
IM
SC

Dyrearter

Kvæg. Får. Svin. Hund. Kat.

Indikationer

Infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier hos kvæg, får, svin, hund og kat.

Tilbageholdelsestid

Slagtning 30 døgn efter intramuskulær eller subkutan

: administration.

Mælk: 3 døgn efter intramuskulær eller subkutan administration.

Doseringsforslag

For at sikre korrekt dosis og undgå underdosering bør legemsvægten fastsættes så nøjagtigt som muligt.

Kvæg, får og svin

8-15 mg per kg legemsvægt (½ - 1 ml per 10 kg legemsvægt) 1-2 gange daglig. Applikation: Intramuskulært eller subkutant.

Hund og kat

15 mg per kg legemsvægt (1 ml per 10 kg legemsvægt) kan evt. gentages efter 24 timer. Applikation: Intramuskulært eller subkutant.

Massér injektionsstedet.

Omrystes før brug.

Gummiproppen skal aftørres før hver dosis udtages.

Anvend tørre, sterile sprøjter og nåle.

Et separat injektionssted bør anvendes ved hver administration.

Bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der forekomme hævelse på injektionsstedet. I sjældne tilfælde kan der forekomme overfølsomhedsreaktioner.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling).

Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr).

Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr).

Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr). Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

BPK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D
Kat
Hund
Svin
Får
Kvæg
Produktidentifikation - 467159
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 467159
EAN 7046264671597
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 6 af 7 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 467159

Betamox Vet.

150 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 467159

Betamox Vet.

150 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 467159

Betamox Vet.

150 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 467159

Betamox Vet.

150 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 467159

Betamox Vet.

150 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 467159

Betamox Vet.

150 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml