Alamycin Prolongatum Vet. VNR 461111
1 x 100 ml

Dyrearter

Kalv. Svin. Får.

Indikationer

Infektioner forårsaget af tetracyklinfølsomme bakterier hos kvæg, svin og får.

Tilbageholdelsestid

Kvæg

Slagtning: 35 dage

Får

Slagtning: 20 dage

Mælk: 6 dage

Svin

Slagtning: 15 dage

Doseringsforslag

For at sikre en korrekt dosering og for at undgå underdosering skal dyrenes kropsvægt fast lægges så nøjagtig som muligt.

Den anbefalede dosis er 20 mg/kg legemsvægt (dvs. 1 ml per 10 kg legemsvægt) gives dybt intramuskulært. Produktet anbefales kun til en enkelt indgift.

Bivirkninger

Vævsbeskadigelse på injektionsstedet. Hævelser på injektionsstedet efter intramuskulær administration kan forekomme.

Kan give anledning til emaljehypoplasi og -misfarvning hos dyr, hvor minerali­seringen af tandanlægget ikke er afsluttet.

Der kan forekomme gastrointestinale forstyrrelser, ataxi, rystelser, perifere ødemer, dyspnø, fråde, kollaps og eventuelt mors.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D
Svin
Får
Kvæg
Produktidentifikation - 461111
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 461111
EAN 7046264611111

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 461111

Alamycin Prolongatum Vet.

200 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml