Alamycin Prolongatum Vet. VNR 461111

1 x 100 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Kalv. Svin. Får.

Indikationer

Infektioner forårsaget af tetracyklinfølsomme bakterier hos kvæg, svin og får.

Tilbageholdelsestid

Kvæg

Slagtning: 35 dage

Får

Slagtning: 20 dage

Mælk: 6 dage

Svin

Slagtning: 15 dage

Doseringsforslag

For at sikre en korrekt dosering og for at undgå underdosering skal dyrenes kropsvægt fastlægges så nøjagtig som muligt.

Den anbefalede dosis er 20 mg/kg legemsvægt (dvs. 1 ml per 10 kg legemsvægt) gives dybt intramuskulært. Produktet anbefales kun til en enkelt indgift.

Bivirkninger

Tetracykliner kan i meget sjældne tilfælde fremkalde overfølsomhedsreaktioner (inklusive anafylaktisk reaktion).

Vævsbeskadigelse eller hævelse på injektionsstedet efter intramuskulær administration kan forekomme i meget sjældne tilfælde.

Kan i meget sjældne tilfælde give anledning til emaljehypoplasi og -misfarvning hos dyr, hvor mineraliseringen af tandanlægget ikke er afsluttet.

Der kan i meget sjældne tilfælde forekomme gastrointestinale forstyrrelser, ataxi, rystelser, perifere ødemer, dyspnø, fråde, kollaps og eventuelt mors.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D
Svin
Får
Kvæg
Produktidentifikation - 461111
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 461111
EAN 7046264611111

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 461111

Alamycin Prolongatum Vet.

200 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 461111

Alamycin Prolongatum Vet.

200 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml