Penovet Vet. VNR 454918

1 x 100 ml
Injektionsvæske, suspension
IM
SC

Dyrearter

Kvæg. Svin. Får. Ged. Hest. Hund. Kat.

Indikationer

Infektioner forårsaget af penicillinfølsomme bakterier.

Doseringsforslag

10.000-20.000 IE/kg legemsvægt.

Applikation: intramuskulært eller subkutant.

Bivirkninger

Gastrointestinale gener kan forekomme.

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme i meget sjældne tilfælde.

Hos hest er der i sjældne tilfælde efter intramuskulær injektion set en anafylaktisk reaktion og i meget sjældne tilfælde med fatal udgang.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af enbehandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr) - Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

BPK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D

Lignende pakninger

Viser 4 af 4 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 454918

Penovet Vet.

300 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 454918

Penovet Vet.

300 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 454918

Penovet Vet.

300 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 454918

Penovet Vet.

300 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml