Zenalpha VNR 447257

1 x 10 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Fiksering, sedation og analgesi ved udførelse af ikke-invasive, ikke-smertefulde eller let smertefulde indgreb og undersøgelser, der højst skal vare 30 minutter.

Doseringsforslag

Til intramuskulær anvendelse.

Dosen afhænger af legemsoverfladen. Dosen skal svare til administration af 1 mg medetomidin og 20 mg vatinoxan pr. kvadratmeter legemsoverflade (m2).

Beregn dosen ved hjælp af 1 mg/m2 medetomidin, eller brug doseringstabellen nedenfor. Bemærk, at dosen i mg/kg falder i takt med, at kropsvægten stiger.

Det anbefales at bruge en sprøjte med passende graduering for at sikre nøjagtig dosering ved administration af små mængder.

For at sikre korrekt dosering skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Tabel 1. Dosisvolumen baseret på kropsvægt

Hundens kropsvægt

Dosisvolumen

kg

ml

3,5-4

0,4

4,1-5

0,6

5,1-7

0,7

7,1-10

0,8

10,1-13

1,0

13,1-15

1,2

15,1-20

1,4

20,1-25

1,6

25,1-30

1,8

30,1-33

2,0

33,1-37

2,2

37,1-45

2,4

45,1-50

2,6

50,1-55

2,8

55,1-60

3,0

60,1-65

3,2

65,1-70

3,4

70,1-80

3,6

> 80

3,8

Readministration af veterinærlægemidlet ved hjælp af det samme indgreb er ikke vurderet, og derfor bør veterinærlægemidlet ikke indgives igen ved hjælp af det samme indgreb.

Gummiproppen må højest gennembrydes 15 gange.

Bivirkninger

Hypotermi, bradykardi og takykardi blev meget ofte observeret i sikkerhedsstudier og kliniske studier. Diarré/colitis og muskeltremor sås hyppigt. Opkastning/kvalme og ufrivillig afføring var ikkealmindeligt forekommende. Hjertearytmier, såsom andengrads AV-blok og ventrikulære escapekomplekser, sås meget hyppigt i sikkerhedsmæssige laboratorieundersøgelser. Der er i sikkerhedsmæssige laboratorieundersøgelser meget sjældent set sclera-injektion.

Alle ovennævnte bivirkninger var forbigående/forsvandt uden behandling, dog blev der sørget for ekstern opvarmning, hvor det var påkrævet i tilfælde af hypotermi.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1 000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10 000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 447257
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 447257
EAN 7046264472576
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login