Equipulmin Vet. VNR 433980

1 x 355 ml
Syrup
OR

Dyrearter

Hest

Indikationer

Behandling af luftvejslidelse hos heste, hvor luftvejsobstruktion som følge af bronkospasmer og/eller ophobning af slim er en medvirkende faktor og øget mucociliær clearance er ønskværdig. Kan anvendes alene eller som støtteterapi.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 28 dage.

Må ikke anvendes til lakterende dyr, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

Doseringsforslag

Oral anvendelse.

Hvert pumpeslag giver 4 ml lægemiddel (0,100 mg clenbuterolhydrochlorid, svarende til 0,088 mg clenbuterol).

Inden første anvendelse skal pumpen trykkes ned to gange. Kassér den mængde syrup, der her pumpes op.

Det er ikke muligt at udtømme alt indholdet ved brug af pumpen.

Der gives 4 ml lægemiddel pr 125 kg legemsvægt to gange daglig. Dette svarer til to daglige indgifter af 0,8 mikrogram clenbuterolhydrochlorid pr kg kropsvægt (0,7 mikrogram clenbuterol pr. kg kropsvægt).

Syruppen bør tilsættes foderet.

Behandlingsvarighed: 10-14 dage ved akutte eller sub-akutte tilstande og over længere tid ved kroniske tilfælde. Hvis symptomer afhjælpes markant, kan dosis reduceres med det halve efter ca. 10 dage.

Bivirkninger

Clenbuterol kan forårsage svedudbrud (hovedsagelig i halsområdet), muskelsitren, hurtig hjerterytme, let blodtryksfald og rastløshed. Disse bivirkninger er velkendte for β-agonister og forekommer sjældent.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

• Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

• Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

• Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

• Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

• Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Hest
Produktidentifikation - 433980
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 433980
EAN 7046264339800

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 433980

Equipulmin Vet.

25 mikg/ml (Pumpebeh.)
1 x 355 ml
Produktidentifikation - 433980

Equipulmin Vet.

25 mikg/ml (Pumpebeh.)
1 x 355 ml