Noromox Prolongatum Vet. VNR 432302

1 x 100 ml
Injektionsvæske, suspension
IM
SC

Dyrearter

Kvæg. Får. Svin. Hund. Kat.

Indikationer

Infektioner forårsaget af amoxicillinfølsomme bakterier hos kvæg, svin, får, hund og kat.

Tilbageholdelsestid

Kvæg

Slagtning: 39 dage

Mælk: 108 timer (4,5 dage)

Svin

Slagtning: 42 dage

Får

Slagtning: 29 dage

Mælk: Må ikke anvendes til får, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

Doseringsforslag

Kvæg, svin og får:

Kun til intramuskulær anvendelse.

15 mg/kg legemsvægt; gentages efter 48 timer.

Dosisvolumen svarer til 1 ml pr. 10 kg legemsvægt. Hvis dosisvolumen overstiger 15 ml hos kvæg og 4 ml hos får og svin, bør den opdeles og injiceres på to eller flere injektionssteder.

Hund og kat:

15 mg/kg (1 ml/10 kg legemsvægt) 1 gang dagligt. Applikation: intramuskulært eller subkutant.

Omryst flasken før brug.

Gummiproppen kan punkteres sikkert op til 200 gange.

Bivirkninger

Hævelse på injektionsstedet samt overfølsomhedsreaktioner kan forekomme i meget sjældne tilfælde.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

BPK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D
Kat
Hund
Svin
Får
Kvæg
Produktidentifikation - 432302
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 432302
EAN 7046264323021
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 6 af 7 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 432302

Noromox Prolongatum Vet.

150 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 432302

Noromox Prolongatum Vet.

150 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 432302

Noromox Prolongatum Vet.

150 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 432302

Noromox Prolongatum Vet.

150 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 432302

Noromox Prolongatum Vet.

150 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 432302

Noromox Prolongatum Vet.

150 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml