Bayvantic Vet. (40 - 60 kg) VNR 423894
4 x 1 stk.

SN

Dyrearter

Hund (over 40 kg og op til 60 kg)

Til hunde, der vejer til og med 40 kg eller over 60 kg, bruges en passende Bayvantic Vet. spot-on, opløsning eller kombination af pipetter (se pkt. 4.9).

Indikationer

Til behandling og forebyggelse af loppeangreb (Ctenocephalides felis, Ctenocephalides canis) på hunde.

Lopper på hunde dør indenfor 1 døgn efter behandling. En behandling forebygger yderligere loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes som en del af behandlings­strategien ved loppebetinget allergisk dermatit.

Til behandling af pelslus (Trichodectes canis).

Præparatet har en vedvarende acaricid og repellerende virkning mod flåtangreb (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus i 4 uger og Dermacentor reticulatus i 3 uger).

Ved at repellere og dræbe flåt-vektoren Rhipicephalus sanguineus reducerer præparatet sandsynligheden for overførsel af patogenet Ehrlichia canis, hvorved risikoen for ehrlichiosis hos hund reduceres. Studier har vist, at risikoen er reduceret fra dag 3 efter behandling og at den varer i 4 uger.

Flåter, som allerede er på hunden, dræbes ikke med sikkerhed inden for 2 dage efter behandling og kan forblive fæstnede og synlige på hunden. Det anbefales at fjerne disse flåter, inden behandling foretages, så de forhindres i at fæstne sig og suge blod.

En behandling har repellerende ("anti-blodsugende") virkning på sandfluer (Phlebotomus papatasi i 2 uger og Phlebotomus perniciosus i 3 uger), på myg (Aedes aegypti i 2 uger og Culex pipiens i 4 uger) og på almindelige stikfluer (Stomoxys calcitrans) i 4 uger.

Reducerer risikoen for infektion med Leishmania infantum fra sandfluer (Phlebotomus perniciosus) i op til 3 uger. Det er en indirekte effekt, der skyldes produktets virkning på vektoren.

Doseringsforslag

Kun til anvendelse på huden. Applicer kun på uskadt hud.

Anbefalet minimumdosis er:

10 mg/kg legemsvægt (lgv) imidacloprid og 50 mg/kg lgv permethrin.

Doseringstabel for Bayvantic Vet. spot-on, opløsning

Hund(kg legemsvægt)

Præparat

Volumen (ml)

Imidacloprid

(mg/kg legemsvægt)

Permethrin

(mg/kg legemsvægt)

>40 kg ≤ 60 kg

Bayvantic Vet. til hunde 40-60 kg

6,0 ml

10-15

50-75

Til hunde > 60 kg bruges en passende kombination af pipetter.

For at reducere reinfestation med nye lopper anbefales det at behandle alle husstandens hunde samtidigt. Husstandens øvrige dyr bør også behandles med et passende præparat. For yderligere at sanere omgivelserne anbefales det at bruge et egnet bekæmpelsesmiddel, der er virksomt mod voksne lopper og deres udviklingsstadier i omgivelserne.

Præparatet forbliver virksomt, også selvom dyret bliver vådt. Imidlertid bør langvarig, intens udsættelse for vand undgås. I tilfælde af hyppig udsættelse for vand kan virkningen nedsættes. I disse tilfælde må der ikke genbehandles oftere end 1 gang om ugen. Hvis det er nødvendigt at vaske hunden med shampoo, anbefales det at gøre dette før påføringen af præparatet eller mindst to uger herefter, for at opnå den bedst mulige virkning af præparatet.

I tilfælde af pelslus anbefales en yderligere dyrlægeundersøgelse 30 dage efter behandlingen, da nogle dyr kan have brug for en 2. behandling.

For beskyttelse af hunden i hele sæsonen for sandfluer bør behandlingen omhyggeligt fortsættes i hele perioden.

Tag en pipette ud af pakningen. Hold pipetten opret, drej og træk hætten af. Vend hætten rundt og sæt den anden ende på pipetten. Drej rundt, for at bryde forseglingen, og træk hætten af igen.

Med hunden i stående stilling påføres pipettens indhold 4 steder på ryggen fra skulderblad til halerod. På hvert påføringssted deles pelsen, indtil huden er synlig. Placér spidsen af pipetten på huden og tryk en del af indholdet ud direkte på huden. For at undgå, at opløsningen løber ned ad siden på hunden, påfør ikke for meget af produktet på et enkelt sted.

Bivirkninger

Kløe og påvirkning af pels (f.eks. fedtet pels) på applikationsstedet samt opkastning blev observeret i de kliniske studier som ikke almindelige reaktioner. Andre reaktioner som rødmen, inflammation og hårtab på applikationsstedet samt diarre blev kun sjældent rapporteret.

I meget sjældne tilfælde er reaktioner som forbigående hudreaktioner (såsom øget lokal kløe, kradsen og gniden, alopecia (hårtab), og rødmen på applikationsstedet) og sløvhed hos hunde blevet rapporteret i spontane rapporteringer (bivirkningsovervågning). Symptomerne forsvinder normalt af sig selv.

I meget sjældne tilfælde kan hundene vise adfærdsændring (uro, rastløshed, pipen eller de ruller sig), mave-tarm symptomer (øget savlen, eller nedsat appetit) og neurologiske reaktioner så som ustabile bevægelser og spjætten hvis hunden er følsom overfor permethrin. Disse symptomer er normalt forbigående og kræver ingen behandling.

Forgiftning som følge af utilsigtet oral indtagelse hos hunde er næppe sandsynligt, men kan i sjældne tilfælde ske. I så fald kan neurologiske tegn såsom tremor og sløvhed forekomme. Behandlingen bør være symptomatisk. Intet specifikt antidot kendes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

HV - Håndkøb, veterinær, ikke apoteksforbeholdt
Hund
Produktidentifikation - 423894
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 423894
EAN 7046264238943