Dexaject VNR 415767
1 x 50 ml

IM
IR
IV

Dyrearter

Kvæg, heste, svin, hunde og katte.

Indikationer

Hest, kvæg, svin, hund og kat:

Behandling af inflammatoriske eller allergiske tilstande.

Kvæg:

Induktion af fødsel.

Behandling af primær ketose (acetonæmi).


Hest:

Behandling af arthritis, bursitis eller tenosynovitis.

Tilbageholdelsestid

Kvæg: Slagtning: 8 dage

Mælk: 72 timer

Gris: Slagtning: 2 dage

Hest: Slagtning: 8 dage

Ikke godkendt til brug til heste, der producerer mælk til konsum.

Doseringsforslag

Præparatet kan administreres ved intravenøs eller intramuskulær injektion hos heste, og ved intramuskulær injektion i kvæg, svin, hunde og katte. Præparatet kan også gives ved intraartikulær injektion hos heste. Normal aseptisk teknik skal overholdes. For at afmåle små mængder mindre end 1 ml skal en passende gradueret sprøjte anvendes til at sikre nøjagtig administration af den korrekte dosis.

Til behandling af inflammatoriske eller allergiske tilstande anbefales følgende gennemsnitlige doser. De faktiske anvendte doser bestemmes dog af sværhedsgraden og varigheden af symptomer.

Dyreart Dosering

Hest, kvæg, svin 0,06 mg/kg legemsvægt svarende til 1,5 ml/50 kg

Hund, kat 0,1 mg/kg legemsvægt svarende til 0,5 ml/10 kg

Til behandling af primær ketose hos kvæg (acetonæmi) 0,02 til 0,04 mg/kg legemsvægt svarende til en dosis på 5-10 ml/500 kg legemsvægt givet som intramuskulær injektion anbefales under hensyntagen til koens størrelse og varigheden af symptomerne. Man skal være omhyggelig med at undgå overdosering af racer fra kanaløerne. Større doser vil være nødvendige, hvis symptomerne har været til stede i nogen tid, eller hvis dyr med tilbagefald bliver behandlet..

Til induktion af fødsel - for at undgå føtal overstørrelse og ødem i brystkirtler hos kvæg.

En enkelt intramuskulær injektion af 0,04 mg/kg legemsvægt svarende til 10 ml/500 kg legemsvægt efter dag 260 af drægtigheden.

Fødslen vil normalt ske inden for 48-72 timer.

Til behandling af arthritis, bursitis eller tenosynovitis ved intraartikulær injektion hos heste.

Dosis 1 - 5 ml

Disse mængder er ikke specifikke og er angivet udelukkende som en vejledning. Injektioner i ledhule eller bursa bør indledes med fjernelse af en tilsvarende mængde af ledvæske. Det er vigtigt at sikre fuld sterilitet.

Bivirkninger

Anti-inflammatoriske corticosteroider, såsom dexamethason, er kendt for at forårsage en lang række bivirkninger. Mens enkelte høje doser generelt er veltolereret, kan de fremkalde alvorlige bivirkninger ved langtidsbrug, og når estere, der besidder en lang virkningsvarighed, administreres. Dosering til mellemlang til langtidsbrug bør derfor generelt holdes på det minimum, der er nødvendigt for at kontrollere de kliniske symptomer.

Steroider kan under behandlingen forårsage iatrogen hyperadrenocorticisme (Cushings sygdom), der medfører betydelige ændringer af fedt, kulhydrat, protein og mineralmetabolismen, f.eks. omfordeling af kropsfedt, muskelsvaghed og tab og osteoporose.

Under behandlingen undertrykker effektive doser hypothalamus-hypofyse-binyre-aksen. Efter behandlingsophør kan symptomer på binyreinsufficiens, der kan udvikle sig til binyrebarkatrofi opstå, hvilket kan gøre, at dyret ikke er i stand til at reagere passende på stressede situationer. Der bør derfor overvejes foranstaltninger for at minimere problemer med binyreinsufficiens efter seponering af behandling (for yderligere oplysninger se standardtekster).

Systemisk administrerede kortikosteroider kan forårsage polyuri, polydipsi og polyfagi, især i de tidlige stadier af behandlingen. Nogle corticosteroider kan forårsage natrium- og vandretention og hypokaliæmi ved langtidsbehandling. Systemiske corticosteroider har forårsaget aflejring af calcium i huden (calcinosis cutis).

Corticosteroider kan forsinke sårheling og den immunundertrykkende virkning kan svække modstandskraften over for eller forværre eksisterende infektioner. I tilfælde af bakteriel infektion er antibiotikum sædvanligvis påkrævet, når steroider anvendes. I tilfælde af virale infektioner kan steroider forværre eller fremskynde udviklingen af sygdommen.

Gastrointestinal ulceration er rapporteret hos dyr behandlet med corticosteroider, og ulceration kan blive forværret af steroider hos patienter, der får non-steroide antiinflammatoriske lægemidler og hos dyr med rygmarvstraumer. Steroider kan medføre forstørrelse af leveren (hepatomegali) med en forhøjelse af serum leverenzymer.

Anvendelse af corticosteroider kan medføre ændringer i blodets biokemiske og hæmatologiske parametre. Forbigående hyperglykæmi kan forekomme.

Hvis præparatet anvendes til induktion af fødsel hos kvæg, kan en høj forekomst af tilbageholdt efterbyrd forekomme og eventuel efterfølgende metritis og/eller nedsat fertilitet. En sådan anvendelse af dexamethason, især tidligt, kan forbindes med nedsat levedygtighed af kalven.

Brug af kortikosteroider kan øge risikoen for akut pancreatitis. Andre mulige bivirkninger forbundet med brug af kortikosteroider omfatter forfangenhed og nedsat mælkeydelse.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

• Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

• lmindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

• Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

• Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

• Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)


Udlevering

BPK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer
Kat
Hund
Svin
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 415767
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 415767
EAN 7046264157671
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 415767

Dexaject

2 mg/ml (Htgl)
1 x 50 ml
Produktidentifikation - 415767

Dexaject

2 mg/ml (Htgl)
1 x 50 ml
Produktidentifikation - 415767

Dexaject

2 mg/ml (Htgl)
1 x 50 ml