Neomay VNR 410208

1 x 1.000 g
Pulver til brug i drikkevand/mælk
OR

Dyrearter

Kvæg (kalve)

Svin (fravænnede svin og slagtesvin)

Kyllinger, æglæggende høns, ænder, kalkuner, kalkunhøns, gæs, vagtel og agerhøne

Indikationer

Alle dyrearter: Til behandling af infektioner i mave-/tarmkanalen forårsaget af E. coli modtagelige for neomycin.

Tilbageholdelsestid

Kvæg (kalve) Slagtning: 14 dage.

Svin (fravænnede svin og slagtesvin) Slagtning: 3 dage.

Kyllinger, æglæggende høns, ænder, kalkuner, kalkunhøns, gæs, vagtel og agerhøne Slagtning: 14 dage. Æg: 0 dage.

Doseringsforslag

Anvendelse i drikkevand/mælk erstatning.

25.000 IE neomycin pr. kg kropsvægt pr. dag i 3 - 4 på hinanden følgende dage, svarende til 5 g af veterinærlægemidlet pr. 100 kg kropsvægt pr. dag i 3 - 4 dage.

Følgende formel kan benyttes til beregning af den nødvendige mængde af veterinærlægemidlet i gram pr. liter drikkevand/mælk erstatning:

g af produkt/kg kropsvægt/dag x gennemsnitlig kropsvægt (kg)

g af produkt pr. = dyr, der skal behandles

l drikkevand/mælk erstatning Gennemsnitlig daglig vand-mælk erstatningeindtagelse (l) pr. dyr

For at sikre korrekt dosering bør kropsvægten måles så nøjagtigt som muligt for at undgå underdosering.

Indtagelsen af vand med medicin afhænger af dyrets sygdomstilstand. For at opnå den korrekte dosering skal koncentrationen af neomycin justeres.

Den maksimale opløsning for pulveret er 255.000 IE neomycin/ml (510 g produkt/l) vand. Ved brug af produktet kan der benyttes almindeligt tilgængelige doseringspumper.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

C
Fjerkræ
Svin
Kvæg
Produktidentifikation - 410208
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 410208
EAN 7046264102084