Benestermycin Vet. VNR 405342

20 x 1 stk.
Intramammær suspension
MA

Dyrearter

Kvæg.

Indikationer

Mastitis hos goldkøer forårsaget af penicillin/framycetin-følsomme bakterier.

Doseringsforslag

1 intramammærsprøjte pr. inficeret kirtel ved goldning.

Yveret bør malkes ud og patterne renses og desinficeres omhyggeligt før infusion.

Kontaminering af intramammærsprøjten bør undgås.

Indholdet af én intramammærsprøjte (280 mg benethaminpenicillin, 100 mg penethamathydriodid og 100 mg framycetinsulfat) indsprøjtes i hver patte umiddelbart efter den sidste malkning i laktationen.

Bivirkninger

Allergiske reaktioner (allergiske hudreaktioner, anafylaktisk shock) kan forekomme meget sjældent. I tilfælde af bivirkninger, bør disse behandles symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af enbehandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr) - Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D
Kvæg
Produktidentifikation - 405342
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 405342
EAN 7046264053423