Streptocillin Vet. VNR 402743

1 x 100 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Kvæg. Svin. Får. Hund. Kat.

Indikationer

Infektioner forårsaget af penicillin/streptomycinfølsomme bakterier.

Doseringsforslag

For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, skal dyrets vægt bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Store dyr: 5 ml/100 kg legemsvægt, intramuskulært.

Små dyr: 1 ml/10 kg legemsvægt, intramuskulært. Omrystes inden brug.

Bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.

Gastrointestinale forstyrrelser kan forekomme.

DHS akkumuleres i nyrerne og kan være nyrebeskadigende, derfor bør nyrefunktion monitoreres ved længere tids administration (>7 dage). Symptomer på DHS nefrotoksicitet kan være polyuri, nedsat osmolalitet af urinen, proteinuria og cylindruria. Nyfødte- og gamle dyr er særligt prædisopenerede for DHS nefrotoksicitet. Andre prædisponerende faktorer kan være nyreinsufficiens, dosis, behandlingsvarighed, dehydrering, acidose og behandling med furosemid.

Aminoglykosider kan forårsage toksisk påvirkning af høre- og ligevægtsorganerne. Symptomer på beskadigelse af ligevægtsorganerne kan være nystagmus, inkoordination og manglende balanceevne; beskadigelserne er i reglen irreversible. Katte er særligt følsomme for beskadigelser af ligevægtsorganerne.

Udlevering

BPK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

C
Kat
Hund
Svin
Får
Kvæg
Produktidentifikation - 402743
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 402743
EAN 7046264027431
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login