Clavucill VNR 402645

1 x 10 stk.
Tabletter
OR

Dyrearter

Hunde og katte.

Indikationer

Hunde

Behandling af infektioner forårsaget af mikroorganismer, som er følsomme overfor kombinationen amoxicillin/clavulansyre, specielt

- dermatitis (overfladisk og dyb pyodermi), forårsaget af Staphylococcus intermedius.

- Urinvejsinfektioner, forårsaget af E. coli.

- Luftvejsinfektioner forårsaget af Streptococcus spp.

- Enteritis forårsaget af E. coli.

Katte

Behandling af infektioner forårsaget af mikroorganismer, som er følsomme overfor kombinationen amoxicillin/clavulansyre, specielt:

- dermatitis (overfladisk og dyb pyodermi), forårsaget af Staphylococcus (pseud)intermedius.

- Urinvejsinfektioner, forårsaget af E. coli

- Luftvejsinfektioner forårsaget af Streptococcus spp.

- Enteritis forårsaget af E. coli.

Doseringsforslag

Oral anvendelse.

Dosis: Den anbefalede dosis er 10 mg amoxicillin/ 2,5 mg clavulansyre pr kg legemsvægt (=12,5 mg af kombinationen af aktive substanser), to gange dagligt, oralt, til hund eller kat. Svarende til 1 tablet pr 4 kg legemsvægt hver 12. time.

Legemsvægt (kg)Antal tabletter (to gange dagligt)

(1.0 – 2.0)

½

(2.1 – 4.0)

1

(4.1 – 6.0)

1 ½

(6.1 – 8.0)

2

> 8

Brug 200/50 eller 400/100 mg tabletter

I tilfælde af komplicerede infektioner, specielt luftvejsinfektioner, opnås en bedre helbredelsesrate ved dobbelt dosis, op til 25 mg af kombinationen af aktive substanser pr kg legemsvægt, to gange dagligt.

Varighed af behandlingen:

I den overvejende andel af tilfældene vil en behandling over 5-7 dage være tilstrækkeligt.

Ved kroniske eller infektioner der er vanskelige at behandle, kan der være behov for længere behandlingsforløb.

Behandlingens varighed bør tilpasses af dyrlægen, og bør være tilstrækkelig lang til at sikre fuldstændig bakteriologisk helbredelse

For at sikre korrekt dosering og undgå underdosering, bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Bivirkninger

- Gastro-intestinale forstyrrelser (diarré, opkastning mv.) kan forekomme ikke almindeligt efter administration af dette produkt. Behandlingen kan være at standse administrationen, afhængig af alvorligheden af den uønskede effekt og dyrlægens vurdering af fordel/ulempe.

- Dosisuafhængige allergiske reaktioner kan forekomme meget sjældent, det kan være hudreaktioner eller anaphylaksi. I disse tilfælde skal behandling standses straks, og symptomatisk behandling gives.

Frekvensen af bivirkninger er defineret i den følgende konvention:

- Meget almindelig (mere end 1 ud af 10 dyr viser tegn på bivirkninger efter én behandling)

- Almindelig (mere end et, men mindre end 10 dyr ud af 100 dyr)

- Ikke almindelig (mere end et dyr men mindre end 10 dyr ud af 1000 dyr)

- Sjælden (mere end et dyr men mindre end 10 dyr ud af 10000 dyr)

- Meget sjælden (mindre end et dyr ud afd 10000 dyr, inklusive isolerede rapporter)

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

C
Kat
Hund
Produktidentifikation - 402645
Login for at se flere billeder
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 402645
EAN 7046264026458
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 402645

Clavucill

40 + 10 mg (Blister)
1 x 10 stk.
Produktidentifikation - 402645

Clavucill

40 + 10 mg (Blister)
1 x 10 stk.
Produktidentifikation - 402645

Clavucill

40 + 10 mg (Blister)
1 x 10 stk.