PAKNINGEN ER UDGÅET 18.09.2023

Sodilin VNR 396899

1 x 1.000 g
Pulver til oral opløsning
OR

Dyrearter

Kvæg (kalve) og svin.

Indikationer

Kalve:

Til understøttende behandling af pyreksi ved akut luftvejssygdom, i kombination med passende (antiinfektions-) behandling efter behov.

Svin:

Til behandling af inflammation i kombination med samtidig antibiotikabehandling.


Tilbageholdelsestid

Kalve og svin:

Slagtning: 0 dage.

Doseringsforslag

Kalve: 40 mg natriumsalicylat pr. kg kropsvægt én gang dagligt, (svarende til 50 mg produkt pr. kg kropsvægt dagligt), i 1-3 dage.

Svin: 35 mg natriumsalicylat pr. kg kropsvægt dagligt, (svarende til 43,75 mg produkt pr. kg kropsvægt dagligt), i 3-5 dage.

Lægemidlet kan administreres peroralt via mælkeerstatning og/eller drikkevandet.

Bivirkninger

Gastrointestinal irritation kan forekomme, navnlig hos dyr med eksisterende gastrointestinal sygdom. Denne irritation kan klinisk manifestere sig ved produktion af sort afføring på grund af blodtab i mave-tarm-kanalen.

Hæmning af blodets normale koagulering kan forekomme lejlighedsvist. Hvis denne virkning forekommer, er den reversibel, og virkningen aftager inden for ca. 7 dage.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer