Vetemex Vet. VNR 395199

1 x 20 ml
Injektionsvæske, opløsning
IV
SC

Dyrearter

Hund

Kat

Indikationer

Hunde

Behandling og forebyggelse af kvalme forårsaget af kemoterapi.

Forebyggelse af opkastning bortset fra opkastning, der skyldes køresyge.

Behandling af opkastning i kombination med andre støtteforanstaltninger.

Forebyggelse af kvalme og opkastning i forbindelse med operationer samt forbedring af opvågningen efter helbedøvelse med brug af μ-opioid-receptoragonisten morfin.

Katte

Forebyggelse af opkastning og reduktion af kvalme undtagen tilfælde, der skyldes køresyge.

Behandling af opkastning i kombination med andre støtteforanstaltninger.

Doseringsforslag

Til subkutan eller intravenøs anvendelse hos hunde og katte.

Det veterinære lægemiddel injiceres subkutant eller intravenøst en gang daglig i en dosis på 1 mg maropitant/kg kropsvægt (1 ml/10 kg kropsvægt) i op til 5 på hinanden følgende dage. Intravenøs indgivelse af det veterinære lægemiddel gives som en enkelt bolus, uden at produktet blandes med andre væsker.

Til forebyggelse af opkastning bør det veterinære lægemiddel (injektionsvæske, opløsning) gives mere end 1 time i forvejen. Varigheden af virkningen er ca. 24 timer, hvorfor behandlingen kan gives aftenen før indgivelse af et stof, der kan forårsage emesis, f.eks. kemoterapi.

Da der er stor variation i stoffets omsætning, og da maropitant ophobes i kroppen ved gentagen indgivelse af en dosis daglig, kan det være tilstrækkeligt med lavere doser end de anbefalede hos visse dyr og når doseringen gentages.

Vedrørende subkutan injektion henvises desuden til "Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr" (pkt. 4.5).

Bivirkninger

Smerter på injektionsstedet kan optræde ved subkutan injektion. Hos katte ses moderat til svær reaktion på injektionen meget hyppigt (hos ca. en tredjedel af kattene).

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme anafylaktoide reaktioner (allergisk ødem, urticaria, erytem, kollaps, dyspnø, blege slimhinder).

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1 000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10 000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10 000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Kat
Hund
Produktidentifikation - 395199
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 395199
EAN 7046263951997
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 395199

Vetemex Vet.

10 mg/ml (Htgl)
1 x 20 ml
Produktidentifikation - 395199

Vetemex Vet.

10 mg/ml (Htgl)
1 x 20 ml