Ganutil VNR 039411

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Kvæg

Svin

Hest

Får

Ged


Indikationer

Stimulering af lever- og fordøjelsesaktiviteten i tilfælde af fordøjelsesforstyrrelser og leverinsufficiens.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 0 dage.

Mælk: 0 dage.

Doseringsforslag

Kalv (op til 6 måneder), får, ged og svin

10 mg menbuton pr. kg kropsvægt ved enten dyb intramuskulær eller langsom intravenøs administration svarende til 1 ml injektionsvæske, opløsning pr. 10 kg kropsvægt.

Kvæg

5-7,5 mg menbuton pr. kg kropsvægt ved langsom intravenøs administration svarende til 1 ml injektionsvæske, opløsning pr. 15-20 kg kropsvægt.

Hest

2,5-5 mg menbuton pr. kg kropsvægt ved langsom intravenøs administration svarende til 1 ml injektionsvæske, opløsning pr. 20-40 kg kropsvægt.

Lægemiddeladministrationen kan om nødvendigt gentages en gang efter 24 timer.

Bivirkninger

Efter intravenøs administration kan der forekomme spytflåd, tåreflåd, rysten, spontan urinering og defækation.

Efter intramuskulær administration kan der forekomme reaktion på injektionsstedet (ødem, blødning, nekrose).

Af og til kan uro og forøget åndedrætsfrekvens iagttages.

I sjældne tilfælde kan dyret forbigående lægge sig, især hos kvæg efter hurtig intravenøs administration.

I meget sjældne tilfælde kan der forekomme anafylaktisk-type reaktioner, som skal behandles symptomatisk.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Får
Ged
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 039411
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 039411
EAN 7046260394117