Separon Vet. VNR 034582

1 x 100 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM

Dyrearter

Svin

Indikationer

Et neuroleptisk sedativum til svin:

Til anvendelse til dyr med aggressiv adfærd, f.eks.

- efter omgruppering

- til søer (der bider pattegrise)

Til anvendelse til dyr med stress samt forebyggende mod stress

- kardiovaskulær stress

- transportrelateret stress

Ved fødselshjælp

Som præmedicinering ved lokal eller fuld anæstesi

Til lindring af symptomer hos dyr med ernæringsbetinget muskeldystrofi

Doseringsforslag

Til intramuskulær anvendelse.

Skal administreres udelukkende ved intramuskulær injektion bag øret. Der skal anvendes en lang kanyle, og injektionen skal gives så tæt bag øret som muligt og vinkelret på huden. Der er en risiko for at injicere en del af lægemidlet ind i fedtvæv, hvis store dyr injiceres med en kort kanyle i nakken. I tilfælde heraf kan injektionen have en utilstrækkelig effekt. Supplér ikke, hvis dyret ikke viser reaktion på første dosis, men vent til en anden dag, inden injektion forsøges igen.

Aggressiv adfærd (omgruppering, bidning efter pattegrise), fødselshjælp

2 mg azaperon/kg kropsvægt (dvs. 1 ml præparat pr. 20 kg kropsvægt)

Stress

- Kardiovaskulær stress

0,4 mg azaperon/kg kropsvægt (dvs. 0,2 ml præparat pr. 20 kg kropsvægt)

- Transportrelateret stress

Transport af pattegrise, smågrise og orner

1,0 mg azaperon/kg kropsvægt (dvs. 0,5 ml præparat pr. 20 kg kropsvægt)

Transport af søer og slagtesvin

0,4 mg azaperon/kg kropsvægt (dvs. 0,2 ml præparat pr. 20 kg kropsvægt)

Præmedicinering ved lokal og universel anæstesi, ernæringsbetinget muskeldystrofi

1-2 mg azaperon/kg kropsvægt (dvs. 0,5-1 ml præparat pr. 20 kg kropsvægt)

Der skal anvendes en passende gradueret sprøjte for at sikre nøjagtig administration af det påkrævede dosisvolumen. Dette er særligt vigtig ved injektion af et lille volumen. Der må højst indgives 5 ml pr. injektionssted.

En dosis på 1 mg/kg bør ikke overskrides hos orner, da en højere dosis kan forårsage penisfremfald og dermed risiko for beskadigelse.

Gummiproppen må ikke perforeres mere end 20 gange. Ved flere udtag fra hætteglasset anbefales brug af en aspirationsnål eller en flerdosissprøjte for at undgå omfattende gennemhulning af proppen.

Bivirkninger

Spytflåd, tremor og gispen kan forekomme ved den højeste anbefalede dosis. Disse bivirkninger forsvinder spontant og efterlader ingen vedvarende skade. Reversibel penisprolaps kan forekomme hos orner.

Udlevering

AP - Udelukkende produktionsdyr, en udlevering
Svin
Produktidentifikation - 034582
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 034582
EAN 704626345827