Suprim Vet. VNR 033661

1 x 5 l
Opløsning til brug i drikkevand
DM

Dyrearter

Til svin og kyllinger.

Indikationer

Svin: Til behandling og metaphylakse af luftvejsinfektioner, forårsaget af Actinobacillus pleuropneumoniae, der er følsomme for trimethoprim og sulfamethoxazol i besætninger, hvor sygdommen er blevet diagosticeret.

Kyllinger: Til behandling og metaphylakse af luftvejsinfektioner, forårsaget af Escherichia coli, som er følsomme for trimethoprim og sulfamethoxazol i flokke, hvor sygdommen er blevet diagnosticeret.

Doseringsforslag

Indgivelsesvej: Anvendelse i drikkevand.

Produktet kan tilsættes direkte til drikkevandet, således at der opnås en terapeutisk opløsning med den beregnede koncentration, men produktet kan ligeledes tilsættes en koncentreret stamopløsning ved at tilsætte 200 ml af veterinærlægemidlet pr. liter vand. Opløsning kan, efter behov, fortyndes yderligere. Dette veterinærlægemiddel må ikke anvendes ufortyndet eller i større koncentrerede stamopløsninger.

Svin: 25 mg trimethoprim/sulfamethoxazol pr. kg kropsvægt pr. dag i 3-4 dage, svarende til 1 ml af veterinærlægemidlet pr. 4,8 kg kropsvægt pr. dag. Det svarer til ca. 1 liter af veterinærlægemidlet i 500 liter drikkevand.

På baggrund af den anbefalede dosis, det daglige vandindtag, samt antallet og vægten af svinene, kan den præcise daglige mængde af veterinærlægemidlet beregnes ved hjælp af følgende formel:

Gennemsnitlig kropsvægt (kg) på svin der skal behandles = xx ml veterinærlægemiddel

Gennemsnitligt dagligt vandforbrug (L) pr. svin x 4.8 pr. 1 liter drikkevand

Kyllinger: 33 mg trimethoprim/sulfamethoxazol pr. kg kropsvægt pr. dag i 3-4 dage, svarende til 1 ml af veterinærlægemidlet pr 3,64 kg kropsvægt pr. dag. Det svarer til ca. 1 liter af veterinærlægemidlet i 750 liter drikkevand.

På baggrund af den anbefalede dosis, det daglige vandindtag, samt antallet og vægten af kyllingerne, kan den præcise daglige mængde af veterinærlægemidlet beregnes ved hjælp af følgende formel:

Gennemsnitlig kropsvægt (kg) på kyllinger der skal = xx ml veterinærlægemiddel pr.

behandles 1 liter drikkevand

image

Gennemsnitligt dagligt vandforbrug (L) pr. kylling x

3.64

En liter af veterinærlægemidlet vejer 1079 gram. Vægten kan derfor anvendes til beregning af, hvor meget af veterinærlægemiddel der skal tilsættes drikkevandet, ud fra følgende formel:

Mængden, der skal tilsættes drikkevandet (g/L) = Beregnet ml/L x 1079.

Den daglige mængde tilsættes drikkevandet således, at lægemidlet indtages indenfor 24 timer. Medicineret drikkevand og stamopløsninger bør tilberedes frisk en gang i døgnet. Dyrene bør under behandlingsforløbet ikke have adgang til andet vand end det medicinerede vand, der derfor skal beregnes på korrekt vis, for at sikre at dyrene får tilstrækkeligt med vand. For at sikre korrekt dosering, bør kropsvægten beregnes så præcist som muligt, at forhindre underdosering. Optagelsen af det medicinerede vand afhænger af dyrenes kliniske tilstand. For at få den korrekte dosering, skal koncentrationen af veterinærlægemidlet tilpasses.

Bivirkninger

Der kan lejlighedsvist ses en nedsat vandindtagelse hos kyllinger.

I sjældne tilfælde kan der forekomme overfølsomhedsreaktioner (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr).

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D
Fjerkræ
Svin
Produktidentifikation - 033661
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 033661
EAN 7046260336612