Norodine Vet. VNR 198804
1 x 100 ml

Dyrearter

Heste. Kvæg. Svin. Hund. Kat.

Indikationer

Infektioner forårsaget af sulfonamid-/trimetoprimfølsomme mikroorganismer.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 6 døgn efter i.v. anvendelse.

30 døgn efter i.m. og s.c. anvendelse.

Mælk: 4 døgn.

Doseringsforslag

Større dyr: 1 ml/15 kg legemsvægt

Applikation: intravenøs eller intramusku­lær. Da præparatet er lokalbe­skadigen­de bør intravenøs injektion sædvanligvis anvendes.

Mindre dyr: 1 ml/8 kg legemsvægt

Applikation: subkutan eller intravenøs.

Ved lave temperaturer kan der dannes udfældninger i produktet, der forsvinder ved forsigtig opvarmning.

Bivirkninger

Hævelse på injektionsstedet kan forekomme.

I sjældne tilfælde kan ses immunmedieret polyarthritis hos hund pga. over­følsomhed for sulfadiazin. Symptomerne forsvinder almindeligvis ved seponering af behandlingen.

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.

Udlevering

BPK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D
Kat
Hund
Svin
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 198804
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 198804
EAN 7046261988049
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login