Fluid-dox 10% VNR 191782

1 x 1.000 ml
Oral opløsning til brug i drikkevand
DM

Dyrearter

Kyllinger (slagtekyllinger) og svin.

Indikationer

Kyllinger (slagtekyllinger)

Forebyggelse og behandling af kronisk respiratorisk sygdom (CRD) og mycoplasmose forårsaget af mikroorganismer, der er følsomme over for doxycyclin.

Svin

Forebyggelse af klinisk respiratorisk sygdom forårsaget af Pasteurella multocida og Mycoplasma hyopneumoniae, der er følsomme over for doxycyclin.

Tilstedeværelsen af sygdommen i besætningen skal påvises, før der indledes en behandling.

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

Kyllinger (slagtekyllinger): 7 dage.

Svin: 7 dage.

Æg: Må ikke anvendes til æglæggende fugle, hvis æg er

bestemt til menneskeføde.

Doseringsforslag

Til administration via drikkevand.

Kyllinger (Slagtekyllinger): 11,5 -23 mg doxycyclinhyclat/kg legemsvægt/dag, svarende til 0,1 – 0,2 ml veterinærlægemidlet pr. kg legemsvægt i 3 - 5 på hinanden følgende dage.

Svin: 11,5mg doxycyclinhyclat/kg legemsvægt/dag, svarende til 0,1 ml veterinærlægemidlet pr. kg legemsvægt i 5 på hinanden følgende dage.

Baseret på den anbefalede dosis og antallet og vægten af de dyr, som skal behandles, skal den nøjagtige daglige mængde veterinærlægemidlet beregnes efter den følgende formel:

X ml x Gennemsnitlig = X ml

veterinærlægemidlet /kg legemsvægt (kg) af de veterinærlægemidlet legemsvægt/dag dyr, som skal pr. l drikkevand

behandles

image

Gennemsnitlig daglig indtagelse af vand (l) pr. dyr

For at sikre korrekt dosering og undgå underdosering skal legemsvægten fastlægges så nøjagtigt som muligt.

Indtagelsen af medicineret vand afhænger af dyrenes kliniske tilstand. For at opnå korrekt dosering skal koncentrationen i drikkevand muligvis justeres.

Det anbefales at benytte vejeudstyr med en passende kalibrering, hvis der anvendes delpakninger. Den daglige mængde skal tilsættes drikkevandet således, at al medicin konsumeres i løbet af 24 timer. Friskt, medicineret drikkevand bør klargøres en gang i døgnet. Det anbefales at klargøre en koncentreret for-opløsning – cirka 100 gram lægemiddel pr. liter drikkevand – og om nødvendigt fortynde den yderligere til der opnås terapeutiske koncentrationer. Alternativt kan den koncentrerede opløsning anvendes i proportionalt vandmedicineringsudstyr.

Medicineret vand skal være den eneste drikkekilde.

Det resterende medicinerede vand skal bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndighedskrav.

Hvis der ikke ses forbedringer i de kliniske tegn i behandlingsperioden, skal diagnosen revurderes, og behandlingen ændres.

Bivirkninger

Der kan opstå allergiske reaktioner og lysfølsomhed. Den intestinale flora kan blive påvirket, hvis behandlingen er meget langvarig, og dette kan medføre mave-tarm problemer.

Behandlingen bør seponeres, hvis der er mistanke om bivirkninger.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D
Fjerkræ
Svin
Produktidentifikation - 191782
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 191782
EAN 7046261917827