Tylocure VNR 188684

1 x 1.100 g
Granulat til brug i drikkevand
DM

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Behandling af kliniske symptomer forbundet med porcin proliferativ enteritis (porcin intestinal adenomatose, proliferativ hæmorrhagisk enteropati, ileitis) forårsaget af Lawsonia intracellularis.

Behandling af kliniske symptomer forbundet med enzootisk lungebetændelse hos svin forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae. Se pkt. 4.5 vedrørende svinedysenteri.

Tilbageholdelsestid

Svin (slagtning): 1 døgn

Doseringsforslag

Anvendelse i drikkevand.

For at reducere risikoen for udvikling af resistens anbefales det ikke at bruge Tylocure til forebyggende behandling eller til behandling af hele besætninger.

Til behandling af enzootisk lungebetændelse:

5 - 10 mg tylosin/kg legemsvægt dagligt (svarende til 5,5 mg - 11 mg veterinærlægemiddel/kg legemsvægt) i 21 dage. Behandlingsvarigheden må ikke være over 3 uger.

Til behandling af porcin proliferativ enteritis (PPE):

5 - 10 mg tylosin/kg legemsvægt dagligt (svarende til 5,5 mg - 11 mg veterinærlægemiddel/kg legemsvægt) i 7 dage. Behandlingsvarigheden må ikke være over 7 dage.

Ved tilberedelsen af det medicinerede vand skal legemsvægten af de dyr, der skal behandles, tages i betragtning, samt deres aktuelle daglige indtagelse af vand. Indtagelse kan variere afhængig af faktorer som alder, helbredstilstand, race og produktionssystem. Følgende beregning skal foretages for at sikre, at der gives den nødvendige mængde af det aktive stof i mg pr. liter drikkevand.

mg tylosin/ Gennemsnitlig

legemsvægt (kg)

kg legemsvægt / dag x af dyr der skal behandles = mg tylosin/ Gennemsnitlig mængde af drikkevand/dyr (l) l drikkevand

For at sikre at de behandlede dyr indtager tilstrækkeligt vand, bør der sikres god adgang til vandforsyningen. Under medicineringsperioden bør ingen anden vandforsyningskilde være tilgængelig.

For at undgå indtagelse af subterapeutiske mængder af det aktive stof, der kan fremme udvikling af resistens, bør vandforsyningen rengøres grundigt ved afslutning af medicineringsperioden.

Medicineret vand bør udskiftes én gang i døgnet.

Hvis enkelte individer viser tegn på en alvorlig infektion, så som et reduceret vand- eller fødeindtag, bør de behandles individuelt, eventuelt ved injektion.

Behandling af Mycoplasma spp. infektioner vil ikke nødvendigvis eliminere bakteriestammen.

Tylocure anbefales ikke til svinedysenteri forårsaget af Brachyspira spp.

Bivirkninger

Hos svin er der observeret bivirkninger omfattende diarré, pruritus, hudrødmen, opsvulmen af vulva, rektal ødem og prolaps.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

C
Svin
Produktidentifikation - 188684
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 188684
EAN 7046261886840

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 188684

Tylocure

1000 mg/g (Æske)
1 x 1.100 g
Produktidentifikation - 188684

Tylocure

1000 mg/g (Æske)
1 x 1.100 g
Produktidentifikation - 188684

Tylocure

1000 mg/g (Æske)
1 x 1.100 g