Hemosilate Vet. VNR 188104

5 x 20 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Kvæg, får, geder, svin, heste, hunde og katte.

Indikationer

Forebyggelse og behandling af blødning i forbindelse med operation samt af posttraumatisk, obstetrisk og gynækologisk blødning.

Tilbageholdelsestid

Kvæg, får, geder og heste:

Slagtning: Efter i.v. administration: 0 dage.

Efter i.m. administration: 1 dag.

Mælk: 0 timer.

Svin:

Slagtning: Efter i.v. administration: 0 dage.

Efter i.m. administration: 1 dag.

Doseringsforslag

Til intravenøs eller intramuskulær anvendelse.

5-12,5 mg etamsylat/kg legemsvægt svarende til 0,04-0,10 ml/kg legemsvægt af veterinærlægemidlet alt afhængig af sværhedsgraden af indgrebet/blødningen.

Behandlingen udføres sædvanligvis indtil den ønskede effekt er opnået: det kan vare en dag, men behandlingen kan gentages i yderligere 2-3 dage for at få kontrol over blødningen.

Til forebyggelse af blødning i forbindelse med operation bør veterinærlægemidlet administreres mindst 30 minutter forud for operationen.

Til behandling af pågående blødning kan veterinærlægemidlet administreres op til hver 6. time, indtil blødningen helt er ophørt.

I tilfælde af bristning af et stort blodkar skal det pågældende blodkar underbindes, før veterinærlægemidlet administreres.

Der må ikke administreres mere end 20 ml af dette veterinærlægemiddel på det samme injektionssted. Hver injektion bør gives på et nyt sted. Hætteglassets gummiprop må højst punkteres 25 gange.

Bivirkninger

Der er rapporteret om anafylaktiske reaktioner over for lignende lægemidler hos mennesker på grund af tilstedeværelsen af sulfitter. Det er muligt, at lignende reaktioner kan forekomme hos de pågældende dyrearter.

Udlevering

BPK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer
Kat
Hund
Svin
Får
Ged
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 188104
Login for at se flere billeder
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 188104
EAN 7046261881043
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login