Zorabel VNR 187116

1 x 1.000 ml
Oral suspension
OR

Dyrearter

Svin (pattegrise, 3-5 dage gamle).

Indikationer

Til forebyggelse af kliniske symptomer på coccidiose hos nyfødte pattegrise (3-5 dage) i besætninger med kendt historik af coccidiose forårsaget af Isospora suis.

Doseringsforslag

Til oral anvendelse.

Individuel behandling af dyr.

Hver pattegris behandles på 3.-5. levedag med en enkelt oral dosis på 20 mg toltrazuril pr. kg. kropsvægt, svarende til 0,4 ml veterinærlægemiddel pr. kg kropsvægt.

Da der til individuel behandling af pattegrise kun skal bruges et mindre volumen, anbefales det at bruge en doseringssprøjte med en nøjagtighed på 0,1 ml.

For at sikre en korrekt dosering bør legemsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Den orale suspension skal omrystes grundigt før brug indtil fuldstændig resuspension.

Suspensionen skal være hvid eller cremefarvet.

Behandling under udbrud af coccidiose vil være af begrænset værdi for den enkelte pattegris, da skader på tyndtarmen da allerede er sket.

Bivirkninger

Ingen kendte.

Indberetning af bivirkninger er vigtigt, da det muliggør løbende sikkerhedsovervågning af et veterinærlægemiddel. Indberetningerne sendes, helst via en dyrlæge, til enten indehaveren af markedsføringstilladelsen eller dennes lokale repræsentant eller til den nationale kompetente myndighed via det nationale indberetningssystem. Se også afsnit 16 i indlægssedlen for de relevante kontaktoplysninger

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Produktidentifikation - 187116
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 187116
EAN 7046261871167

Lignende pakninger

Viser 6 af 6 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 187116

Zorabel

50 mg/ml (Flaske)
1 x 1.000 ml
Produktidentifikation - 187116

Zorabel

50 mg/ml (Flaske)
1 x 1.000 ml
Produktidentifikation - 187116

Zorabel

50 mg/ml (Flaske)
1 x 1.000 ml
Produktidentifikation - 187116

Zorabel

50 mg/ml (Flaske)
1 x 1.000 ml
Produktidentifikation - 187116

Zorabel

50 mg/ml (Flaske)
1 x 1.000 ml
Produktidentifikation - 187116

Zorabel

50 mg/ml (Flaske)
1 x 1.000 ml