Loxicom VNR 177468
1 x 10 stk.

Dyrearter

Til hund

Indikationer

Til anvendelse ved lindring af betændelse og smerter ved såvel akutte som kroniske lidelser i bevægeapparatet hos hunde.

Doseringsforslag

Anvendes oralt.

Indledende behandling er en enkelt dosis på 0,2 mg meloxicam/kg legemsvægt den første dag, som kan gives oralt eller alternativt ved anvendelse af meloxicam 5 mg/ml injektionsvæske, opløsning til hunde og katte.Behandlingen fortsættes én gang dagligt med peroral administration (24 timers interval) af en vedligeholdelsesdosis på 0,1 mg meloxicam/kg legemsvægt.

Hver tyggetablet indeholder 1 mg eller 2,5 mg meloxicam, der svarer til den daglige vedligeholdelsesdosis for en hund på henholdsvis 10 kg eller 25 kg.

Hver tyggetablet kan halveres, således at dosering bliver korrekt svarende til hundens individuelle legemsvægt.

Tabletterne kan administreres sammen med eller uden foder, er tilsat smag og ædes villigt af de fleste hunde.

Doseringsskema over vedligeholdelsesdosis:

Legemsvægt (kg)

Antal tyggetabletter 1 mg

Antal tyggetabletter

2.5 mg

mg/kg

4,0-7,0

½

0,13-0,1

7.1-10,0

1

0,14-0,1

10,1-15,0

0,15-0,1

15,1-20.0

2

0,13-0,1

20,1-25,0

1

0,12-0,1

25,1-35,0

0,15-0,1

35,1-50,0

2

0,14-0,1

En oral suspension til hunde indeholdende meloxicam, kan anvendes til mere nøjagtig dosering.

Til hunde der vejer mindre end 4 kg anbefales en oral suspension til hunde indeholdende meloxicam. En klinisk reaktion ses normalt inden for 3 - 4 dage. Behandlingen bør afbrydes senest efter 10 dage, hvis der ikke ses klinisk bedring.

For at sikre korrekt dosering, bør legemsvægten bestemmes så præcist som muligt for at undgå undereller overdosering.

Bivirkninger

Typiske NSAID-bivirkninger, så som appetitløshed, opkastning, diarré, fækal okkult blødning, apati og nyresvigt er af og til set. I meget sjældne tilfælde er der set hæmoragisk diarré, opkastning af blod, mavesår samt forhøjede leverenzymer. Disse bivirkninger ses sædvanligvis inden for den første behandlings uge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingens ophør. I meget sjældne tilfælde kan de være alvorlige eller fatale.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjældne (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer
Hund
Produktidentifikation - 177468
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 177468
EAN 7046261774680
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 177468

Loxicom

2,5 mg (Blister)
1 x 10 stk.
Produktidentifikation - 177468

Loxicom

2,5 mg (Blister)
1 x 10 stk.