Spasmipur Vet. VNR 171973

1 x 50 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV

Dyrearter

Heste, kvæg, får og svin.

Indikationer

Behandling af akutte spasmer i mave-tarm-kanalen (kolik) og i urinvejene.

Som en hjælp ved procedurer, hvor der er behov for reduceret peristaltisk aktivitet i mave-tarm-kanalen eller reducerede kontraktioner i urinvejene.


Tilbageholdelsestid

Slagtning:

Heste 3 dage

Kvæg 2 dage

Får 18 dage

Svin 9 dage

Mælk:

Heste, kvæg og får 12 timer

Doseringsforslag

Til intravenøs eller intramuskulær anvendelse.

Heste, kvæg og svin: 0,2 - 0,4 mg hyoscinbutylbromid/kg kropsvægt ved intravenøs injektion (svarende til 0,1 - 0,2 ml af lægemidlet/10 kg kropsvægt).

Får: 0,7 mg hyoscinbutylbromid/kg kropsvægt ved intravenøs injektion (svarende til 0,35 ml af lægemidlet /10 kg kropsvægt).

Til reduktion af kontraktionerne af den glatte muskulatur i mave-tarm-kanalen eller urinvejene (spasmolytisk virkning):

Behandlingen kan om nødvendigt gentages én gang 12 timer efter den første administration ifølge de veterinære kriterier.

Kun i tilfælde, hvor intravenøs injektion ikke er mulig, kan veterinærlægemidlet administreres intramuskulært ved den højeste dosis, der er specificeret for den respektive dyreart, som lægemidlet er beregnet til.

Til kliniske procedurer (se indikationer for anvendelse):

Administreres umiddelbart før, der er behov for inaktivitet i mave-tarm-kanalen eller urinvejene.

Til kliniske procedurer anvendes kun intravenøs administration.

Langsom injektion anbefales ved både intravenøs og intramuskulær administration.

For at sikre administration af en korrekt dosis skal kropsvægten bestemmes så nøjagtig som muligt, og der skal anvendes doseringsanordninger eller sprøjter med passende gradueringer.

Gummiproppen må maksimalt punkteres 25 gange.


Bivirkninger

Der kan i meget sjældne tilfælde forekomme takykardi.

Hos heste kan veterinærlægemidlet forårsage kolik som følge af hæmmet tarmmotilitet.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 ud af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 ud af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).


Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Får
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 171973
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 171973
EAN 7046261719735