Zingovet VNR 170235
1 x 25 kg

Dyrearter

Fravænnede svin

Indikationer

Svin: Til kontrol af diarré hos fravænnede svin.

Tilbageholdelsestid

Svin (slagtning): 0 dage.

Doseringsforslag

Til opblanding i tørfoder på en fodermølle, som er godkendt af Sundhedsstyrelsen.

2500 mg zink pr. kg foder svarende til 3100 mg zinkoxid pr. kg foder i højst 14 dage.

Til anvendelse i foder.

Når produktet blandes i foderet, skal der tages hensyn til den mængde zink, der allerede er i foderet, enten som naturligt forekommende zink eller tilsat med henblik på ernæringsmæssige formål. Uden recept må den maksimale mængde af zink i foder være 150 mg/kg. Der skal tages højde for den faktiske mængde zink i foderet, så der tilsættes en mængde af produktet, så den samlede mængde zink i foderet ikke overstiger 2500 mg zink pr. kg foder.

For at sikre tilstrækkelig fordeling af produktet i slutfoderet anbefales det at forblande produktet med en passende mængde af foderingredienserne, inden det iblandes slutfoderet.

Slutfoderet bør være den eneste foderkilde i højst 14 dage under fravænningen.

Bivirkninger

Administrationen af premix til foderlægemiddel kan medføre, at fæces får en hvid-gullig farve, der aftager, når behandlingen seponeres.

Nye studier har vist, at anvendelsen af zinkoxid til fravænnede grise kan øge prævalensen af MRSA CC398 i fravænningsstalden i besætninger, der er positive for MRSA CC398.

Udlevering

PRMIX - Kun til fodermøller efter veterinær ordination
Svin
Produktidentifikation - 170235
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 170235
EAN 7046261702355

Lignende pakninger

Viser 5 af 5 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 170235

Zingovet

1000 mg/g (Pose)
1 x 25 kg
Produktidentifikation - 170235

Zingovet

1000 mg/g (Pose)
1 x 25 kg
Produktidentifikation - 170235

Zingovet

1000 mg/g (Pose)
1 x 25 kg
Produktidentifikation - 170235

Zingovet

1000 mg/g (Pose)
1 x 25 kg
Produktidentifikation - 170235

Zingovet

1000 mg/g (Pose)
1 x 25 kg