Equinor VNR 148257

7 x 7,57 g
Oral pasta
OR

Dyrearter

Heste.

Indikationer

Til behandling og forebyggelse af mavesår hos heste.

Tilbageholdelsestid

Heste: Slagtning: 1 dag

Må ikke anvendes til hopper, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

Doseringsforslag

Omeprazol er effektiv hos heste af forskellige racer og under forskellige plejeforhold; føl helt ned til 4 uger gamle og over 70 kg kropsvægt samt avlshingste.

Til oral anvendelse.

Behandling af mavesår: En dosis på 4 mg omeprazol pr. kg kropsvægt indgives 1 gang dagligt i 28 fortløbende dage (en dosisinddeling på oralsprøjten/50 kg kropsvægt) umiddelbart efterfulgt af en dosis på 1 mg omeprazol pr. kg kropsvægt 1 gang dagligt i 28 fortløbende dage for at forebygge recidiv af mavesår under behandlingen. Skulle recidiv forekomme, anbefales gentagen behandling med en dosis på 4 mg omeprazol pr. kg kropsvægt (en dosisinddeling på oralsprøjten/50 kg kropsvægt).

Det anbefales samtidig med behandling også at ændre vaner i pasning, pleje og træning. Se også teksten i pkt. 4.5.

Forebyggelse af mavesår: En dosis på 1 mg omeprazol pr. kg kropsvægt gives 1 gang dagligt.

Omeprazol i en dosis på 4 mg omeprazol/kg gives ved at sætte oralsprøjtens stempel på den dosisinddeling, der svarer til hestens vægt. Hver dosisinddeling på oralsprøjtens stempel giver tilstrækkeligt omeprazol til behandling af 50 kg kropsvægt. Indholdet af én oralsprøjte vil behandle en hest på 700 kg med en dosis på 4 mg omeprazol pr. kg kropsvægt.

Omeprazol i en dosis på 1 mg omeprazol/kg gives ved at sætte oralsprøjtens stempel på den dosisinddeling, der svarer til en fjerdedel af hestens vægt. Ved f.eks. behandling af en hest på 400 kg skal stemplet sættes på 100 kg. Ved denne dosis vil hver dosisinddeling på oralsprøjtens stempel give tilstrækkeligt omeprazol til at behandle 200 kg kropsvægt. Sæt hætten på efter brug.

Bivirkninger

Der er ingen kendte, behandlingsrelaterede, kliniske bivirkninger.

I tilfælde af overfølsomhedsreaktioner bør behandlingen afbrydes øjeblikkeligt.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Hest
Produktidentifikation - 148257
Login for at se flere billeder
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 148257
EAN 7046261482578

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 148257

Equinor

370 mg/g (Oral sprt.)
7 x 7,57 g
Produktidentifikation - 148257

Equinor

370 mg/g (Oral sprt.)
7 x 7,57 g