Flunixin Vet. VNR 014019
4 x 50 ml

Dyrearter

Kvæg, svin og hest.

Indikationer

Kvæg:Aseptiske inflammationer samt som led i behandling af kalve og ungkreaturer med lungebetændelse.

Svin:Som led i understøttende behandling af svin med aseptisk arthritis. Til reduktion af smerter der opstår efter mindre kirurgiske indgreb på bløddele, herunder kastration.

Hest: Aseptiske inflammationer i bevægelsesapparatet og kolik hos hest.

Tilbageholdelsestid

Slagtning:Svin:28 døgn

Kvæg:3 døgn

Hest:3 døgn

Mælk:24 timer

Doseringsforslag

Kvæg:1,1-2,2 mg flunixin/kg legemsvægt 1 gang dagligt. Administreres intravenøst.

Svin:2,2 mg/kg i op til 3 dage. Ved kastration gives én injektion op til ½ time før indgrebet. Administreres intramuskulært.

Hest:Administreres intravenøst.

Kolik:

Anbefalet dosis er 1,1 mg/kg kropsvægt, svarende til 1 ml/45 kg. Behandlingen kan gentages én eller to gange om nødvendigt.

Aseptiske inflammationer i bevægelsesapparatet:

1,1 mg/kg, svarende til 1 ml/45 kg, én gang dagligt i op til fem dage efter behov.

Bivirkninger

Gastrointestinale reaktioner i form af irritation eller sår kan forekomme.

Kvæg og svin: Ved dehydrerede eller hypovolæmiske dyr er der risiko for nyrebeskadigelse.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 014019

Flunixin Vet.

50 mg/ml (Htgl)
4 x 50 ml
Produktidentifikation - 014019

Flunixin Vet.

50 mg/ml (Htgl)
4 x 50 ml
Produktidentifikation - 014019

Flunixin Vet.

50 mg/ml (Htgl)
4 x 50 ml