Noroclav Vet. VNR 134418

1 x 10 stk.
Tabletter
OR

Dyrearter

Hund.

Indikationer

Til behandling af infektioner forårsaget af beta-lactamaseproducerende bakteriestammer der er følsomme overfor amoxicillin kombineret med clavulansyre.

§ Hudinfektioner (inklusive overfladiske og dybe pyodermia) forårsaget af følsomme stafylokokker.

§ Urinvejsinfektioner forårsaget af følsomme stafylokokker eller Escherichia coli.

§ Luftvejsinfektioner forårsaget af følsomme stafylokokker. § Tarminfektioner forårsaget af følsomme Escherichia coli.

Det anbefales at udføre egnede sensetivitetstests når behandlingen iværksættes.

Behandlingen bør kun fortsætte, hvis følsomhed påvises overfor kombinationen.

Doseringsforslag

For at sikre en korrekt dosering, bør legemsvægten deteminded så præcist som muligt for at undgå underdosering.

Til oral anvendelse.

Doseringen er 12,5 mg af kombinationen af de aktive stoffer/kg legemsvægt 2 gange daglig. Tabletterne kan knuses og tilsættes en lille mængde foder.

I tabellen nedenfor er vist en vejledning i dosering af præparatet udfra standarddosis på 12,5 mg/kg legemsvægt 2 gange daglig.

Legemsvægt (kg)

Antal 500 mg tabletter 2 gange dagligt

20 kg

½

40 kg

1

60 kg

1 ½

80 kg

2

Behandlingstid:

Rutinetilfælde omfattende alle indikationer: I de fleste tilfælde er 5 til 7 dages behandling tilstrækkelig.

I kroniske og refraktære tilfælde: I tilfælde hvor der forekommer betydelig vævsskade kan en længerevarende behandling være nødvendig, så der gives tilstrækkelig tid for vævet til at hele.

Bivirkninger

Dosisuafhængige overfølsomhedsreaktioner kan forekomme med disse stoffer.

Gastrointestinale symptomer (diarré, opkastning) kan forekomme efter indgivelse af dette præparat.

Allergiske reaktioner (f.eks. hudreaktioner, anafylaksi) kan forekomme lejlighedsvist. I tilfælde af en allergisk reaktion bør behandlingen seponeres.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

C
Hund
Produktidentifikation - 134418
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 134418
EAN 7046261344180
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 4 af 4 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 134418

Noroclav Vet.

400 + 100 mg (Blister)
1 x 10 stk.
Produktidentifikation - 134418

Noroclav Vet.

400 + 100 mg (Blister)
1 x 10 stk.
Produktidentifikation - 134418

Noroclav Vet.

400 + 100 mg (Blister)
1 x 10 stk.
Produktidentifikation - 134418

Noroclav Vet.

400 + 100 mg (Blister)
1 x 10 stk.