Solacyl VNR 132708

1 x 1.000 g
Pulver til oral opløsning
OR

Dyrearter

Kvæg (kalve) og svin.

Indikationer

Kalve

Understøttende behandling af feber ved akut respiratorisk sygdom, i kombination med passende (f.eks. antiinfektiøs) behandling efter behov.

Svin

Behandling af betændelse i kombination med samtidig antibiotikabehandling

Tilbageholdelsestid

Kød og indmad

Kalve: Slagtning: 0 dage. Svin: Slagtning: 0 dage.

Må ikke anvendes til lakterende køer, hvis mælk er bestemt til menneskeføde.

Doseringsforslag

40 mg natriumsalicylat pr. kg legemsvægt en gang daglig i 1 til 3 dage. Administration: oralt i drikkevand eller mælk (mælkeerstatning).

Svin

35 mg natriumsalicylat pr. kg legemsvægt pr. dag i 3 til 5 dage. Administration: oralt i drikkevand.

Nedenstående formel kan anvendes til at beregne koncentrationen af Solacyl i drikkevand eller mælk:

… mg [Solacyl] /kg gennemsnitlig legemsvægt legemsvægt/dag x (kg) af dyr, der skal behandles = .... mg [Solacyl] pr. l Gennemsnitligt daglig vand-/mælkeforbrug (l) pr. dyr drikkevand/mælk

Alternativt kan Solacyl også gives med drikkevandet som pulsmedicinering. Halvdelen af den beregnede samlede daglige mængde pulver blandes med 5-10 liter rent vand og omrøres indtil det er jævnt dispergeret. Denne opløsning tilsættes derefter under omrøring til en mængde drikkevand svarende til, hvad der vil blive brugt i løbet af cirka 3-4 timer og gives to gange daglig.

Den maksimale opløselighed for Solacyl i vand er cirka 100 g/liter.

Det anbefales at anvende korrekt kalibreret vejeudstyr til indgivelse af den beregnede mængde natriumsalicylat.

Bivirkninger

Der kan opstå gastrointestinal irritation især hos dyr med præeksisterende gastrointestinal sygdom. Sådan irritation kan manifestere sig klinisk ved forekomst af sort faeces på grund af blødning i mave-tarmkanalen.

Der kan opstå tilfældig inhibering af blodets normale koagulation. Effekten er reversibel og mindskes inden for cirka 7 dage..

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer
Svin
Kvæg
Produktidentifikation - 132708
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 132708
EAN 7046261327084