Ethacilin Vet. VNR 013018

1 x 250 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Kvæg. Svin. Får. Hest. Hund. Kat.

Indikationer

Kvæg:

 • Luftvejsinfektion forårsaget af Arcanobacterium pyogenesog Pasteurella multocida
 • Mastitis forårsaget af Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Streptococcus sp. og Arcanobacterium pyogenes
 • Urogenitale infektioner forårsaget af Arcanobacterium pyogenes
 • Umbilikale infektioner og septikæmi forårsaget af Arcanobacterium pyogenes

Svin:

 • Luftvejsinfektion forårsaget af Streptococcus suis, Arcanobacterium pyogenesog Pasteurella multocida
 • Artritis, perikarditis og meningitis forårsaget af Streptococcus suis
 • Urogenitale infektioner forårsaget af β-hæmolytiske streptokokker og Arcanobacterium pyogenes
 • Rødsyge forårsaget af Erysipelothrix rhusiopathiae

Får:

 • Klovbrandbyld forårsaget af Dichelobacter nodosus og Fusobacterium necrophorum

Hest:

 • Luftvejsinfektion forårsaget af Streptococcus equi og Streptococcus equi subsp. Zooepidemicus
 • Endometritis forårsaget af β-hæmolytiske streptokokker og Streptococcus sp.

Hund og kat:

 • Luftvejsinfektion forårsaget af Pasteurella multocida og β-hæmolytiske streptokokker
 • Urogenitale infektioner forårsaget af β-hæmolytiske streptokokker
 • Infektioner i hud og ører forårsaget af β-hæmolytiske streptokokker

Tilbageholdelsestid

Slagtning:

Kvæg: 5 døgn
Hest: 28 døgn
Svin: 4 døgn
Får: 4 døgn

Mælk:

Kvæg: 12 udmalkninger (6 døgn)
Får: 14 udmalkninger (7 døgn)

Doseringsforslag

Kvæg:

12 mg/kg legemsvægt intramuskulært, svt. 4 ml/100 kg legemsvægt.

Hest :

20 mg/kg legemsvægt intramuskulært, svt. 6,5 ml/100 kg legemsvægt.

Svin og får:

15 mg/kg legemsvægt intramuskulært, svt. 1 ml/20 kg legemsvægt.

Hund og kat:

30 mg/kg legemsvægt intramuskulært eller subkutant, svt. 1 ml/10 kg legemsvægt.

Behandlingen gentages med 24-timers interval i op til 5 på hinanden følgende dage.

Gentagne injektioner skal gives på forskellige steder. Almindelige aseptiske forholdsregler bør tages ved injektion. Omryst omhyggeligt før brug.

For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Bivirkninger

Overfølsomhedsreaktioner kan forekomme.

Gastrointestinale forstyrrelser kan forekomme.

Udlevering

BPK - Produktionsdyr og familiedyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D
Kat
Hund
Svin
Får
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 013018
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 013018
EAN 7046260130180
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 4 af 4 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 013018

Ethacilin Vet.

300 mg/ml (Htgl)
1 x 250 ml
Produktidentifikation - 013018

Ethacilin Vet.

300 mg/ml (Htgl)
1 x 250 ml
Produktidentifikation - 013018

Ethacilin Vet.

300 mg/ml (Htgl)
1 x 250 ml
Produktidentifikation - 013018

Ethacilin Vet.

300 mg/ml (Htgl)
1 x 250 ml