Ketador Vet. VNR 115727

1 x 10 ml
Injektionsvæske, opløsning
IM
IV
SC

Dyrearter

Hest, kvæg, svin, hund og kat.

Indikationer

Til anvendelse alene til immobilisering og mindre kirurgiske indgreb hos katte, hvor afslapning af muskulaturen ikke kræves.

Til induktion af anæstesi

a) i kombination med detomidin til hest

b) i kombination med xylazin til hest, kvæg, hund og kat.

c) i kombination med azaperon til svin.

d) i kombination med medetomidin til hund og kat.

e) i kombination med diazepam til hund.

Tilbageholdelsestid

Hest og kvæg

Slagtning: 0 dage. Mælk: 0 timer.

Svin

Slagtning: 0 dage.

Doseringsforslag

Ketamin kan udvise stor inter-individuel variation i virkning, og derfor bør dosishastighed tilpasses specielt for det enkelte dyr afhængigt af faktorer såsom alder, tilstand samt den nødvendige dybde og varighed af anæstesi. Forlængelse af virkning kan opnås ved eventuel gentagen administration af reduceret initialdosis.

Ketamin kan gives intravenøst (hest, kvæg, hund og kat), intramuskulært (svin, hund og kat) og subkutant (kat).

Ved kombination: Det skal sikres, at dyrene er passende sederet før administration af ketamin.

HEST Præmedicinering med et sedativum er nødvendig for tilstrækkelig bedøvelse.

Til induktion af anæstesi

Med detomidin

Detomidin 20 µg/kg i.v., efter 5 minutter ketamin 2,2 mg/kg hurtigt i.v. (2,2 ml/100 kg).

Indsættelse af bedøvelse sker gradvist inden for ca. 1 minut for at opnå liggende stilling. Varighed af bedøvelse er ca. 10-15 minutter.

Med xylazin

Xylazin 1,1 mg/kg i.v. efterfulgt af ketamin 2,2 mg/kg i.v. (2,2 ml/100 kg).

Indsættelse af bedøvelse sker gradvist inden for ca. 1 minut. Varighed af bedøvelse er varierende og varer 10-30 min, men sædvanligvis mindre end 20 min.

Efter injektion lægger hesten sig spontant uden videre hjælp. Hvis der samtidigt er behov for særskilt muskelafslapning, kan muskelrelaksantia administreres til det liggende dyr, indtil hesten viser første symptomer på afslapning.

KVÆG

Det anbefales at anvende præmedicinering med et sedativum for at undgå at koen lægger sig ukontrolleret samt mulige symptomer på eksitation eller for potensering af bedøvelsen.

For at undgå iltmangel pga. lateral eller dorsal liggende stilling kan en nasal tubus lægges.

Til induktion af anæstesi

Med xylazin

Xylazin 0,14-0,22 mg/kg i.v./i.m. efterfulgt af ketamin 2-5 mg/kg i.v. (2-5 ml/100 kg).

Indsættelse af virkning er ca. 1 minut, med varighed af bedøvende virkning ca. 30 minutter.

Den lave ende af det angivne doseringsområde bør anvendes ved intravenøs administration af xylazin.

SVIN

Induktion af anæstesi

Med azaperon

Ketamin 15-20 mg/kg i.m. (1,5-2 ml/10 kg) og 2 mg/kg azaperon i.m.

Efter administration af 2 mg/kg azaperon og 20 mg/kg ketamin i.m. hos 4-5 måneder gamle svin skete induktion af bedøvelsen efter gennemsnitligt 29 minutter, og virkningsvarigheden var omkring 27 minutter.

HUND

Ketamin kan ikke anvendes alene til hunde, da det giver øget muskeltonus og ukoordinerede muskelkontraktioner.

Til induktion af anæstesi

Med medetomidin

Medetomidin 40 µg/kg i.m., efterfulgt af ketamin 5-7,5 mg/kg i.m. (0,5-0,75 ml/10 kg).

Virkningsvarigheden varierer mellem 30- 50 minutter og er dosisafhængig.

Med xylazin Xylazin 2 mg/kg i.m., efter 10 minutter ketamin 10 mg/kg i.m. (1 ml/10 kg).

Hos hunde, der vejer mere end 25 kg, skal xylazindosis reduceres til 1,3 mg/kg.

Induktion af bedøvelse sker sædvanligvis inden for 10 minutter, og virkningsvarigheden er ca. 30 minutter.

Med diazepam

Administrer diazepam 0,25 mg/kg i.v., umiddelbart efterfulgt af ketamin 5 mg/kg i.v. (0,5 ml/10 kg).

Ketamin skal injiceres langsomt og overvejende administreres til virkning, når det anvendes intravenøst.

Der skal anvendes en passende præmedicinering til sikring af tilstrækkelig sedation før administration af kombinationen diazepam-ketamin og for at lette intubation. Det optimale doseringsregime skal baseres individuelt på den anvendte præmedicinering. Den gennemsnitlige varighed af virkning er 10-20 minutter.

KAT

Anæstesi med ketamin alene er mulig, men kombineret anæstesi anbefales for at undgå psykomotorisk uro. Ketamin alene kan anvendes ved intravenøs injektion, men intramuskulær injektion er den anbefalede metode.

Ketamin skal injiceres langsomt, når det administreres intravenøst.

Ketamin anvendt alene

11 mg/kg ketamin i.m./i.v. for lettere immobilisering,

22-33 mg/kg ketamin i.m./i.v. til lettere kirurgi og til immobilisering af vanskelige katte. Varigheden af anæstesi med ketamin er 20-40 minutter, og restitution sker over et tidsrum på 1-4 timer.

Til induktion af anæstesi (anæstesi <1 time)

Med medetomidin

Medetomidin 80 µg/kg i.m., efterfulgt af ketamin 5-7,5 mg/kg i.m. (0,25-0,4 ml/5 kg).

Induktion af bedøvelse sker normalt inden for 3-4 minutter, og virkningsvarigheden varierer mellem 30-60 minutter og er dosisafhængig.

Med xylazin

Xylazin 1-2 mg/kg i.m./s.c. og ketamin 10-20 mg/kg i.m./s.c. (0,5-1 ml/5 kg).

Hvis ketamin anvendes i den højeste dosis (20 mg/kg), skal den laveste dosis af xylazin (1 mg/kg) anvendes.

Induktion af bedøvelse sker inden for 5 minutter efter anvendelse af ketamin, og virkningsvarigheden er mindst 30 minutter.

Det anbefales at benytte en insulinsprøjte til nøjagtig afmåling af dosis på grund af det lille dosisvolumen.

Gummiproppen kan perforeres sikkert højst 25 gange.

Bivirkninger

Intramuskulær brug kan være associeret med smerte.

Øget muskeltonus (pga. disinhibering af det ekstrapyramidale system), sjældent tachykardi og stigning i blodtryk, savlen (pga. hjernestammestimulation). Når der ikke administreres muskelrelaksantia samtidigt, kan den øgede muskeltonus medføre tremor eller toniskkloniske kramper.

Samtidige virkninger ved anvendelse af ketamin kan være motorisk eksitation, åbne øjne, nystagmus (rytmiske øjebevægelser), mydriasis (dilatation af pupil), ligesom der kan ses øget følsomhed, især over for lyde under bedøvelsen og i opvågningsfasen.

Ketamin forårsager dosisrelateret respirationsdepression, hvilken kan føre til respirationsstop, i særdeleshed hos katte. I kombination med andre produkter, med respirationsnedsættende effekt, kan denne påvirkning af respirationen forstærkes.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

- Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjældne (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr)

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

AP4 - Kopieringspligtigt
Kat
Hund
Svin
Kvæg
Hest
Produktidentifikation - 115727
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 115727
EAN 7046261157278
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 1 af 1 resultat
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 115727

Ketador Vet.

100 mg/ml (Htgl)
1 x 10 ml