Tylmasin VNR 111767

1 x 110 g
Granulat til brug i drikkevand
OR

Dyrearter

Kalve, svin, kyllinger og kalkuner.

Indikationer

Kalve:

Behandling og forebyggelse af lungebetændelse forårsaget af Mycoplasma spp, når sygdommen er påvist i besætningen.

Svin:

Behandling og forebyggelse af enzootisk lungebetændelse forårsaget af Mycoplasma hyopneumoniae og Mycoplasma hyorhinis, når sygdommen er påvist i besætningen. Behandling og forebyggelse af Porcin Intestinal Adenomatose (Ileitis) forbundet med Lawsonia intracellularis, når sygdommen er påvist i besætningen.

Kyllinger:

Behandling og forebyggelse af kroniske åndedrætslidelser (CRD) forårsaget af Mycoplasma gallisepticum og Mycoplasma synoviae, når sygdommen er påvist i besætningen.

Behandling og forebyggelse af nekrotisk enteritis forårsaget af Clostridium perfringens, når sygdommen er påvist i besætningen.

Kalkuner:

Behandling og forebyggelse af smitsom sinusitis forårsaget af Mycoplasma gallisepticum, når sygdommen er påvist i besætningen.

Doseringsforslag

Anvendelse i drikkevand.

Hos kalve kan produktet også gives via mælk eller mælkeerstatning.

1,1 gram af veterinærlægemidlet svarer til 1 gram tylosin. Den anbefalede dosering er som følger:

Kalve:

10-20 mg tylosin pr. kg legemsvægt (svarende til 11-22 mg lægemiddel pr. kg legemsvægt), to gange daglig (svarende til en daglig dosis på 20-40 mg tylosin pr. kg legemsvægt) i 7 til 14 dage.

Svin:

Til behandling af enzootisk lungebetændelse:

20 mg tylosin pr. kg legemsvægt pr. dag (svarende til 22 mg lægemiddel pr. kg legemsvægt) i 10 dage.

Til behandling af ileitis eller PIA:

5-10 mg tylosin pr. kg legemsvægt pr. dag (svarende til 5,5-11 mg af lægemiddel pr. kg legemsvægt) i 7 dage.

Kyllinger:

Til behandling af kronisk åndedrætslidelse:

75-100 mg tylosin pr. kg legemsvægt pr. dag (svarende til 82,5-110 mg lægemiddel pr. kg legemsvægt) i 3-5 dage.

Til behandling af nekrotisk enteritis:

20 mg tylosin pr. kg legemsvægt pr. dag (svarende til 22 mg lægemiddel) i 3 dage.

Kalkuner:

75-100 mg tylosin pr. kg legemsvægt pr. dag (svarende til 82,5-110 mg lægemiddel pr. kg legemsvægt) i 3-5 dage.

Ved tilberedelsen af det medicinerede vand/mælk/mælkeerstatning skal legemsvægten for de dyr, der skal behandles, tages i betragtning, samt deres aktuelle daglige indtagelse af vand/mælk/mælkeerstatning. Indtagelse kan variere afhængig af faktorer som alder, helbredstilstand, race og produktionssystem. Følgende beregning skal foretages for at sikre, at der gives den nødvendige mængde af det aktive stof i mg pr. liter drikkevand/mælk/mælkeerstatning:

…… mg tylosin/ Gennemsnitlig

legemsvægt (kg)

kg legemsvægt / dag x af dyr der skal behandles = …... mg tylosin / Gennemsnitlig mængde af drikkevand/dyr (l) l drikkevand

For at sikre at de behandlede dyr får tilstrækkelig vandindtagelse, bør der sikres god adgang til vandforsyningen. Under medicineringsperioden bør ingen anden vandforsyningskilde være tilgængelig.

Ses der ingen tydelig reaktion på behandlingen indenfor 3 dage, bør behandlingsstrategien genovervejes. For at undgå indtagelse af subterapeutiske mængder af det aktive stof, der kan fremme udvikling af resistens, bør vandforsyningen rengøres grundigt ved afslutning af medicineringsperioden.

Medicineret vand, mælk eller mælkeerstatning bør udskiftes en gang i døgnet.

Hvis enkelte individer viser tegn på en alvorlig infektion, så som et reduceret vand- eller fødeindtag, bør de behandles individuelt, eventuelt ved injektion.

Bivirkninger

Hos svin er der observeret bivirkninger omfattende diarré, pruritus, erytem af huden, hævelse af vulva, rektal ødem og prolaps. Disse reversible bivirkninger fremkom 48-72 timer efter behandling var påbegyndt.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

C
Fjerkræ
Svin
Kvæg
Produktidentifikation - 111767
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 111767
EAN 7046261117678

Lignende pakninger

Viser 3 af 3 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 111767

Tylmasin

1000 mg/g (Plastbeh.)
1 x 110 g
Produktidentifikation - 111767

Tylmasin

1000 mg/g (Plastbeh.)
1 x 110 g
Produktidentifikation - 111767

Tylmasin

1000 mg/g (Plastbeh.)
1 x 110 g