Noropen Prolongatum Vet. VNR 010844
1 x 100 ml

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Behandling af infektioner forårsaget af penicillinfølsomme bakterier hos svin.

Tilbageholdelsestid

Slagtning:15 døgn.

Doseringsforslag

Administration: Intramuskulært.

Anbefalet dosis er 20 mg/kg legemsvægt svarende til 1 ml pr. 15 kg legemsvægt. Om nødvendigt kan behandlingen gentages efter 72 timer.

For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Omrystes før brug.

Bivirkninger

Hos pattegrise og fedesvin kan der optræde forbigående feber, opkast, kulderystninger, sløvhed og manglende koordination. Allergiske reaktioner kan udvikles.

Forbigående lokale irritationer ved injektionsstedet kan forekomme.

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D

Lignende pakninger

Viser 4 af 4 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 010844

Noropen Prolongatum Vet.

300 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 010844

Noropen Prolongatum Vet.

300 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 010844

Noropen Prolongatum Vet.

300 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 010844

Noropen Prolongatum Vet.

300 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml