Noropen Prolongatum Vet. VNR 010844

1 x 100 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Behandling af infektioner forårsaget af penicillinfølsomme bakterier hos svin.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 15 dage.

5 FARMAKOLOGISKE OG IMMUNOLOGISKE OPLYSNINGER

Farmakoterapeutisk gruppe: Beta-lactamase-følsomme penicilliner ATCvet-kode: QJ 01 CE 09

Doseringsforslag

Administration: Intramuskulært.

Anbefalet dosis er 20 mg/kg legemsvægt svarende til 1 ml pr. 15 kg legemsvægt. Om nødvendigt kan behandlingen gentages efter 72 timer.

For at sikre korrekt dosering, og undgå underdosering, skal kropsvægten bestemmes så nøjagtigt som muligt.

Omrystes før brug.

Bivirkninger

Hos pattegrise og fedesvin kan der i meget sjældne tilfælde optræde forbigående feber, opkast, kulderystninger, sløvhed og manglende koordination.

Allergiske reaktioner kan udvikles i meget sjældne tilfælde.

Forbigående lokale irritationer ved injektionsstedet kan forekomme i meget sjældne tilfælde.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af enbehandling).

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr).

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1000 behandlede dyr).

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr).

- Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter).

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D
Svin
Produktidentifikation - 010844
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 010844
EAN 7046260108448

Lignende pakninger

Viser 4 af 4 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 010844

Noropen Prolongatum Vet.

300 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 010844

Noropen Prolongatum Vet.

300 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 010844

Noropen Prolongatum Vet.

300 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml
Produktidentifikation - 010844

Noropen Prolongatum Vet.

300 mg/ml (Htgl)
1 x 100 ml