Alamycin Prolongatum Vet. VNR 108423

1 x 100 ml
Injektionsvæske, suspension
IM

Dyrearter

Svin.

Indikationer

Infektioner forårsaget af tetracyklinfølsomme mikroorganismer.

Tilbageholdelsestid

Slagtning: 30 døgn.

Doseringsforslag

For at sikre en korrekt dosering og for at undgå underdosering skal dyrenes kropsvægt fastlægges så nøjagtig som muligt.

Svin op til 150 kg: 20 mg oxytetracyklin/kg legemsvægt, sv.t. 1 ml/15 kg legemsvægt højst 5 ml pr. injektionssted og højst 2 injektioner pr. dyr (i.m.).

Bivirkninger

Meget sjældent har der været rapporteret om overfølsomhedsreaktioner, inklusive anafylaksi (nogle gange dødelig).

Vævsbeskadigelse eller hævelse på injektionsstedet efter intramuskulær administration kan forekomme i meget sjældne tilfælde.

Kan i meget sjældne tilfælde give anledning til emaljehypoplasi og -misfarvning hos dyr, hvor mineraliseringen af tandanlægget ikke er afsluttet.

Der kan i meget sjældne tilfælde forekomme gastrointestinale forstyrrelser, ataxi, rystelser, perifere ødemer, dyspnø, fråde, kollaps og eventuelt mors.

Hyppigheden af bivirkninger er defineret som:

- Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af enbehandling)

- Almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

- Ikke almindelig (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

- Sjælden (flere end 1, men færre end 10 dyr ud af 10.000 behandlede dyr) - Meget sjælden (færre end 1 dyr ud af 10.000 behandlede dyr, herunder isolerede rapporter)

Udlevering

BP - Udelukkende produktionsdyr, flere udleveringer

EMA / EU kategorisering

D
Svin
Produktidentifikation - 108423
Login for at se flere billeder
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 108423
EAN 7046261084239