Canidryl VNR 100043

1 x 20 stk.
Tabletter
OR

Dyrearter

Hunde.

Indikationer

Reduktion af inflammation og smerte forårsaget af muskuloskeletale sygdomme og degenerativ ledsygdom. Som opfølgning til parenteral analgesi ved behandling af postoperativ smerte.

Doseringsforslag

Til oral administration.

4 mg carprofen pr. kg. legemsvægt pr. dag.

Der anbefales en startdosis på 4 mg carprofen pr. kg legemsvægt pr. dag, givet enten som enkeltdosis eller fordelt på to lige store doser. Den daglige dosis kan reduceres afhængig af klinisk respons. Behandlingens varighed afhænger af den opnåede effekt. Langvarig behandling bør ske under regelmæssig dyrlægetilsyn.

Parenteral præoperativ behandling med carprofen kan efterfølges af carprofentabletter med dosis på 4 mg/kg/dag i fem dage for at forlænge den analgetiske og antiinflammatoriske beskyttelse postoperativt.

Overskrid ikke den anbefalede dosis.

100mg: Returner opdelte tabletter til blisterpakningen eller beholderen, og brug indenfor 72 timer. Opdelte tabletter skal bruges ved næste administration. Resterende opdelte tabletter efter den sidste administration af produktet skal kasseres

Bivirkninger

Typiske bivirkninger forbundet med NSAID-præparater, såsom opkastning, tynd afføring/ diarré, fækal okkult blødning, nedsat appetit og letargi er blevet rapporteret. Disse bivirkninger forekommer sædvanligvis i løbet af den første behandlingsuge og er i de fleste tilfælde forbigående og forsvinder ved behandlingsophør, men kan i meget sjældne tilfælde være alvorlige eller dødelige.

I tilfælde af bivirkninger bør præparatet seponeres og dyrlægen kontaktes.

Som for andre NSAID-præparater er der risiko for sjældne nyre- eller idiosynkratiske leverbivirkninger.

Udlevering

B - Receptpligtigt, flere udleveringer

Referencer

Indlægsseddel ikke tilgængelig fra firma
Hund
Produktidentifikation - 100043
PRIS Kun for registrede fagpersoner Login
VNR 100043
EAN 7046261000437
PRISÆNDRINGER kr. inkl. moms
Kun for registrede fagpersoner Login

Lignende pakninger

Viser 2 af 2 resultater
Kun for registrede fagpersoner Login
Produktidentifikation - 100043

Canidryl

100 mg (Blister)
1 x 20 stk.
Produktidentifikation - 100043

Canidryl

100 mg (Blister)
1 x 20 stk.