Info om VETiSearch

Vi er midt i udviklingen mod et papirløst og databaseret samfund, hvor mængden af data på verdensplan, herunder offentlige data, stiger eksponentielt.

Ved at lette tilgang til de veterinærmedicinsk relevante informationer, som er i de offentlige myndigheds besiddelse, skabes en merværdi til gavn for danske dyrlæger og for samfundet i al almindelighed.

Det er gratis at bruge VETiSearch.dk

Du kan kun oprette en profil på VETiSearch, hvis du er dyrlæge, veterinærsygeplejerske eller dyrlægestuderende.

VetiSearch er en uafhængig søgemaskine. VETiSearch er et selvejende firma og hjemmesiden indeholder ingen reklamer eller reklameaktivitet.

Fordele ved VETiSearch

  • Gratis for dyrlæger, veterinærsygeplejersker og dyrlægestuderende.
  • Giver et transparent og overskueligt overblik over al godkendt veterinærmedicin i Danmark, hvilket styrker den enkelte dyrlæges faglige viden på området.
  • Sparer dig både tid og penge ved at digitalisere administrative opgaver som receptudstedelse, medicinbestilling og lageroptælling.
  • Intuitivt og brugervenligt design med udgangspunkt i den enkelte dyrlæges daglige og faglige behov.
  • VETiSearch er en uafhængig søgemaskine, der ikke er ejet af medicinalfirmaer, brancheorganisationer eller danske apoteker.
  • Kan bruges i webbrowser på både smartphone, tablet og computer. App-version lanceres i løbet af 2021.

Hvis du har spørgsmål til VETiSearch så er du velkommen til at kontakte os på kontakt@vetisearch.dk